The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2011

461 tot 470 van 1630
1 ... 161 ... 321 ... 441   451   461   471   481 ... 651 ... 811 ... 971 ... 1141 ... 1301 ... 1461 ... 1621

461   Artikel: 'Cognitive closure' in the Netherlands: mortgage securitization in a hybrid European political economy
M.B. Aalbers, E. Engelen, A. Glasmacher in: Environment and Planning A: International journal of urban and regional research, Vol. 43 (2011), p. 1779-1795
462   Artikel: A letter to the editor
J. Breman in: Contributions to Indian Sociology, Vol. 45 (2011), p. 269-270
463   Boekbespreking: Electorale geografie
V. Mamadouh in: Geografie, Vol. 20 (2011), p. 45- , Verkiezingen op de kaart 1848-2010: Tweede Kamerverkiezingen vanuit geografisch perspectief
464   Boekredactie: Wat als... Pim Fortuyn niet was vermoord: wat als... de geschiedenis heel anders was gelopen
T. van der Meer (2011), p. 240
465   Hoofdstuk: De identiteitscricis: een typisch modern verschijnsel?
O. Verkaaik in: Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen: de gammacanon (2011), p. 94-97
466   Rapport: Codebook for political claims analysis
J. Berkhout, L. Sudulich (2011), p. 37
467   Hoofdstuk: Het project Leeshulp 4-6: zwakke lezers helpen met begeleid hardop lezen
R. Oostdam in: Vijfentwintigste conferentie het schoolvak Nederlands: de Haagse Hogeschool, 25 & 26 november 2011 (2011), p. 4-7
468   Artikel: Die Effekte von vorschulischen Bildungszentren in den Niederlanden: der Einfluss von organisatorischen Merkmalen und kindlichem Familienhintergrund
T. Vallen, R. van Steensel, J. Kurvers in: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, Vol. 6 (2011), p. 453-470
469   Artikel: How effective are family literacy programs? Results of a meta-analysis
R. van Steensel, N. McElvany, J. Kurvers, S. Herppich in: Review of Educational Research, Vol. 81 (2011), p. 69-96
470  download 464698 Rapport: Begeleid hardop lezen, een effectieve methodiek voor zwakke technische lezers: handleiding voor de schoolpraktijk
H. Blok, C. Boendermaker, R. Oostdam (2011), p. 32