The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2011

271 tot 280 van 1650
1 ... 161 ... 251   261   271   281   291 ... 321 ... 491 ... 651 ... 821 ... 981 ... 1151 ... 1311 ... 1481 ... 1641

271  download 447750 Hoofdstuk: Het torentje van de overheid
M.R. Rutgers in: Het eigene van de overheid: input voor het debat over de rol van de overheid (2011), p. 138-146
272   Hoofdstuk: Perceived expertise vs. perceived trustworthiness: the suppressed effect of source type on review attitude
L.M. Willemsen, P.C. Neijens, F.E. Bronner in: Breaking new ground in theory and practice (2011), p. 423-436
273  download 449155 Boekredactie: Colonial and post-colonial governance of Islam: continuities and ruptures
M. Maussen, V. Bader, A. Moors (2011), p. 250
274   Artikel: Religious intolerance and Euroscepticism
S.B. Hobolt, W. van der Brug, C.H. de Vreese, H.G. Boomgaarden, M.C. Hinrichsen in: European Union Politics, Vol. 12 (2011), p. 359-379
275   Artikel: The right side? Under time pressure, approach motivation leads to right-oriented bias
M. Roskes, D. Sligte, S. Shalvi, C.K.W. de Dreu in: Psychological Science, Vol. 22 (2011), p. 1403-1407
276   Artikel: Introduction: Causes, consequences and cures of union decline
A. Bryson, B. Ebbinghaus, J. Visser in: European Journal of Industrial Relations, Vol. 17 (2011), p. 97-105
277   Artikel: Can the internet reinvent democracy?
M.L. Sudulich in: Irish Political Studies, Vol. 26 (2011), p. 563-577
278   Hoofdstuk: Arbeidssatisfactie, werkbeleving en zelfwaardering in relatie tot de toepassing van de Veder Methode: een onderzoek onder zorgverleners die de Veder Methode toepassen
A.M. van Dijk, S.S.T. Hermanns, J.C.M. van Weert, P.B. van der Glind, R.M. Dröes in: Evaluatie van de Veder Methode: theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg (2011), p. 175-221
279   Hoofdstuk: Evaluatie van de invoering van de Veder Methode op psychogeriatrische afdelingen van zorginstellingen: een studie naar bevorderende en belemmerende factoren bij de methodiekoverdracht en het implementatieproces
A.M. van Dijk, J.C.M. van Weert, S.S.T. Hermanns, R.M. Dröes in: Evaluatie van de Veder Methode: theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg (2011), p. 71-139
280   Hoofdstuk: Exploring the giant circle on the high bar with ICT tools
A. Heck, D. Knobbe, N. Nijdam, O. Slooten, P. Uylings in: Enhancing Mathematics Education Through Technology (2011), p. 135-141