The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2011

231 tot 240 van 1548
1 ... 151 ... 211   221   231   241   251 ... 301 ... 461 ... 611 ... 771 ... 921 ... 1081 ... 1231 ... 1391 ... 1541

231   Hoofdstuk: Perceived expertise vs. perceived trustworthiness: the suppressed effect of source type on review attitude
L.M. Willemsen, P.C. Neijens, F.E. Bronner in: Breaking new ground in theory and practice (2011), p. 423-436
232  download 449155 Boekredactie: Colonial and post-colonial governance of Islam: continuities and ruptures
M. Maussen, V. Bader, A. Moors (2011), p. 250
233   Artikel: Religious intolerance and Euroscepticism
S.B. Hobolt, W. van der Brug, C.H. de Vreese, H.G. Boomgaarden, M.C. Hinrichsen in: European Union Politics, Vol. 12 (2011), p. 359-379
234   Artikel: The right side? Under time pressure, approach motivation leads to right-oriented bias
M. Roskes, D. Sligte, S. Shalvi, C.K.W. de Dreu in: Psychological Science, Vol. 22 (2011), p. 1403-1407
235   Artikel: Introduction: Causes, consequences and cures of union decline
A. Bryson, B. Ebbinghaus, J. Visser in: European Journal of Industrial Relations, Vol. 17 (2011), p. 97-105
236   Artikel: Can the internet reinvent democracy?
M.L. Sudulich in: Irish Political Studies, Vol. 26 (2011), p. 563-577
237   Hoofdstuk: Arbeidssatisfactie, werkbeleving en zelfwaardering in relatie tot de toepassing van de Veder Methode: een onderzoek onder zorgverleners die de Veder Methode toepassen
A.M. van Dijk, S.S.T. Hermanns, J.C.M. van Weert, P.B. van der Glind, R.M. Dröes in: Evaluatie van de Veder Methode: theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg (2011), p. 175-221
238   Hoofdstuk: Evaluatie van de invoering van de Veder Methode op psychogeriatrische afdelingen van zorginstellingen: een studie naar bevorderende en belemmerende factoren bij de methodiekoverdracht en het implementatieproces
A.M. van Dijk, J.C.M. van Weert, S.S.T. Hermanns, R.M. Dröes in: Evaluatie van de Veder Methode: theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg (2011), p. 71-139
239   Hoofdstuk: Exploring the giant circle on the high bar with ICT tools
A. Heck, D. Knobbe, N. Nijdam, O. Slooten, P. Uylings in: Enhancing Mathematics Education Through Technology (2011), p. 135-141
240   Artikel: The impact of childhood experiences and family members outside the household on residential environment choices
M. Blaauboer in: Urban Studies, Vol. 48 (2011), p. 1635-1650