The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2011

11 tot 20 van 1641
1   11   21   31 ... 161 ... 321 ... 491 ... 651 ... 811 ... 981 ... 1141 ... 1311 ... 1471 ... 1641

11   Boekredactie: New media technologies and user empowerment
J. Pierson, E. Mante-Meijer, E. Loos (2011), p. 317
12   Artikel: Two micro-models of tourism capitalism and the (re)scaling of state-business relations
H. Erkuş-Öztürk, P. Terhorst in: Tourism Geographies, Vol. 14 (2011), p. 494-523
13   Artikel: Scaling, territoriality, and networks of a tourism place
P. Terhorst, H. Erkuş-Öztürk in: Anatolia : an international journal of tourism and hospitality research, Vol. 22 (2011), p. 168-183
14   other: Stapelgate of mediagate?
P. Bakker (2011)
15   other: Inclusieve visie op ontwikkeling
N. Pouw (2011)
16   Hoofdstuk: EU issue salience and domestic party competition
C.E. de Vries, M. van de Wardt in: Issue salience in international politics (2011), p. 173-187
17   other: The gist of the matter is in the interconnections
N. Pouw (2011)
18   Hoofdstuk: Een regeling inzake grondexploitatie bij de herziening van het omgevingsrecht
A.G. Bregman in: Hoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de experimenteerfase voorbij? (2011), p. 211-264
19   other: Onderwijs kneedt vmbo'er tot andere burger dan vwo'er
H.G. van de Werfhorst (2011)
20   Rapport: Publish and cherish: de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam
H. van de Werfhorst (2011), p. 10