The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2011

141 tot 150 van 1641
1 ... 121   131   141   151   161 ... 321 ... 491 ... 651 ... 811 ... 981 ... 1141 ... 1311 ... 1471 ... 1641

141   Artikel: Explaining teacher-child interactions in early childhood: an interpersonal theoretical approach
J. Thijs, H. Koomen, D. Roorda, J. ten Hagen in: Journal of Applied Developmental Psychology, Vol. 32 (2011), p. 34-43
142   Artikel: Strengthening evaluation through interactive problem structuring: a case study of hospital care after attempted suicide
M. Moret-Harman, R. Reuzel, J. Grin, C. Kramers, G.J. van der Wilt in: Evaluation: The International Journal of Theory, Research and Practice, Vol. 17 (2011), p. 37-52
143   Boekredactie: Coping with global environmental change, disasters and security: threats, challenges, vulnerabilities and risks
H.G. Brauch, Ú Oswald Spring, C. Mesjasz, J. Grin, P. Kameri-Mbote, B. Chourou, P. Dunay, J. Birkmann (2011), p. li, 1815
144  download 340986 Proefschrift: It’s all about metacognitive activities: computerized scaffolding of self-regulated learning
I. Molenaar (2011), p. 188
145   Proefschrift: Explaining the decline of the Amsterdam financial centre: globalizing finance and the rise of a hierarchical inter-city network
R. Fernandez (2011), p. 194
146   Artikel: Imagining the future for small-scale fisheries: moving forward on the subsidiarity principle
M. Bavinck, S. Jentoft in: Common Voices, Vol. 5 (2011), p. 20-21
147  download 337922 Proefschrift: De rauwe wet van vraag en aanbod: arbeidsverhoudingen in de Twents-Gelderse textielindustrie 1945 tot 1949
N.C.C. Vos (2011), p. 657, V
148  download 341245 Proefschrift: Overheid en onderwijsbestel: beleidsvorming rond het Nederlandse onderwijsstelsel (1990-2010)
H.M. Helmers (2011), p. 470
149  download 341708 Proefschrift: Coping with diversity: exposure to public-affairs TV in a changing viewing environment
A. Wonneberger (2011), p. 172
150   Artikel: Natuurbeleid als strijdpunt: veranderende politiek-maatschappelijke context en de Natuurkenning
B. de Wit, K. Wieringa, M. Hajer in: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde, Vol. 28 (2011), p. 163-170