The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FMG" en publicatiejaar: "2011"

AuteursA. de Boer, E. Grootegoed, J. Timmermans
TitelMantelzorgers met een vergoeding uit een persoonsgebonden budget (pgb)
TijdschriftTSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Jaargang88
Jaar2011
Nummer6
Pagina's336-343
ISSN13887491
FaculteitFaculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Instituut/afd.FMG: Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)
SamenvattingIn dit artikel gaan we na in hoeverre mantelzorgers met en zonder een vergoeding uit een persoonsbonden budget (pgb) van elkaar verschillen in kenmerken van de zorgsituatie, kenmerken van de mantelzorger zelf en de mate van belasting en ondersteuning. De gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek Informele Hulp 2007 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau. De analyses hebben betrekking op 112 betaalde en 2336 onbetaalde mantelzorgers van 18 jaar en ouder. Mantelzorgers met een intensieve hulptaak krijgen relatief vaak een vergoeding via het pgb, net als verzorgers van personen met een verstandelijke beperking of personen die iemand verzorgen die veel emotionele steun nodig heeft; mantelzorgers van dementerenden zijn juist ondervertegenwoordigd in de analyses. Ook maken mantelzorgers die een vergoeding ontvangen uit een pgb regelmatig gebruik van respijtvoorzieningen, zoals oppas, logeervoorziening of dagopvang. Indien gecontroleerd wordt voor verschillen in ondersteuning is de kans dat verzorgers van kinderen en vrienden een pgb-vergoeding krijgen, groter dan de kans dat andere mantelzorgers een pgb-vergoeding krijgen. Dit verschil kan niet worden verklaard uit de ernst van de zorgsituatie.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker