The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2010

21 tot 30 van 1669
1   11   21   31   41 ... 161 ... 331 ... 491 ... 661 ... 831 ... 1001 ... 1161 ... 1331 ... 1501 ... 1661

21  download 173081 Proefschrift: Solidarität der österreichischen Linken mit der algerischen Widerstandsbewegung
F. Keller (2010), p. 289
22  download 174389 Proefschrift: The big world experiment: the mobilization of social capital in migrant communities
L.S. Peters (2010), p. xii, 309
23  download 182392 Rapport: Doeltreffendheid in de frontlijn: een vooronderzoek naar de effecten van de achter de voordeur-aanpak in Amsterdam
J. Hermanns, M. van Daalen, C. Felix (2010), p. 113
24  download 172206 Proefschrift: Kennis, macht en moraal : de productie van wetenschappelijke kennis over de economische effecten van migratie naar Nederland, 1960-2005
J.H. van de Beek (2010), p. 500
25   Hoofdstuk: Economic inequality and housework
S. Gupta, M. Evertsson, D. Grunow, M. Nermo, L.C. Sayer in: Dividing the domestic: men, women, and household work in cross-national perspective (2010), p. 105-122
26  download 171274 Proefschrift: Minding their own business? Firms and activists in the making of private labour regulation
L.W. Fransen (2010), p. xii, 237
27  download 176320 Proefschrift: Sénégal: le travail au XXè siècle
B. Fall (2010), p. XIX, 355
28   Proefschrift: Two sides of a barricade: (dis)order and summit protest in Europe
C. Scholl (2010)
29  download 172970 Proefschrift: Ties with potential: nature, antecedents, and consequences of social networks in school teams
N.M. Moolenaar (2010), p. 325
30  download 173013 Proefschrift: De polycentrische stedeling centraal: een onderzoek naar het veranderende palet van plekken in een polycentrische stedelijke regio
J. Grünfeld (2010), p. 206