The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2009

1801 tot 1810 van 1892
1 ... 181 ... 371 ... 561 ... 751 ... 941 ... 1131 ... 1321 ... 1511 ... 1701 ... 1781   1791   1801   1811   1821 ... 1891

1801   Hoofdstuk: Effectiviteit en kosteneffectiviteit bij klinisch angstige kinderen
D. Bodden, C. Dirksen, S. Bögels in: De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk (2009), p. 71-90
1802   Boekbespreking: 
S.L. de Lange in: West European Politics, Vol. 32 (2009), p. 1064-1065 , Cabinets and coalition bargaining: the democratic life cycle in Western Europe
1803   Artikel: Accendendo una candela: religione e trasformazione dello spazio urbana a Istanbul
V. Aytar, A. Çavdar in: Dialoghi Internazionali, Vol. 11 (2009), p. 110-117
1804   Hoofdstuk: Exploring Regimes of Immigrant Integration: Clustering Countries on the Basis of the MIPEX Data
M. Hooghe, T. Reeskens in: Legal frameworks for the integration of third-country nationals (2009), p. 95-112
1805   Boekredactie: Beyond ‘good cop’/ ‘bad cop’: understanding informality and police corruption in South Africa
D. Vigneswaran, J. Hornberger (2009), p. 60
1806   Artikel: De dubbele betekenis van sociale contacten in een probleemwijk
F.M. Pinkster in: Geografie, Vol. 18 (2009), p. 21-23
1807   Hoofdstuk: Social science views on working children
B. White in: The world of child labor: an historical and regional survey (2009), p. 10-17
1808  download 362965 Hoofdstuk: International Labor Organization (ILO) and the International Program for the Elimination of Child Labor (IPEC)
G.K. Lieten in: The world of child labor: an historical and regional survey (2009), p. 139-142
1809   Hoofdstuk: Children and work in Indonesia: historical overview
B. White in: The world of child labor: an historical and regional survey (2009), p. 906-909
1810   Hoofdstuk: Chōrikos stigmatismos kai fantasiakē anaparagōgē enos fonou = Spatial stigmatization and one murder’s illusory reproduction
M. Pratsinakis in: Weak monuments: a topography of public murder in Thessaloniki. - Scene 2: The trauma (2009), p. 75-78