The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2009

1611 tot 1620 van 1868
1 ... 181 ... 371 ... 551 ... 741 ... 931 ... 1111 ... 1301 ... 1491 ... 1591   1601   1611   1621   1631 ... 1681 ... 1861

1611   Hoofdstuk: Een op mindfulness gebaseerde interventie voor agressieve jongens met een licht verstandelijke beperking
X. Moonen, I. Wouters, R. Landsheer in: Effectieve behandeling van gedragsstoornissen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (2009), p. 91-100
1612   Boekredactie: Burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling: een bijdrage aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs
B. van Oers, Y. Leeman, M. Volman (2009), p. viii, 173
1613   Hoofdstuk: Authority through deliberative governance: the British food standards agency in action
M.A. Hajer, D. Laws, W. Versteeg in: Authoritative governance: policy-making in the age of mediatization (2009), p. 125-169
1614   Hoofdstuk: A social-cognitive perspective on automatic self-regulation: the releveance of goals in the information-processing sequence
J. Förster, M. Denzler in: Social cognition: the basis of human interaction (2009), p. 245-268
1615   Artikel: De effecten van het ABC- en CARE-programma op jongvolwassen leeftijd
A. Plakas in: Kind en adolescent Review, Vol. 16 (2009), p. 203-209
1616   Artikel: Grenzen tussen wonen, werken en recreëren vervagen langzaam maar zeker
A. Reijndorp, P. Boelhouwer, J. Hoekstra, M. Hoogbergen in: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, Vol. 15 (2009), p. 40-46
1617   Boekbespreking: 
S. Karsten in: Pedagogische Studiën, Vol. 86 (2009), p. 482-484 , Vrije en reguliere scholen vergeleken
1618   Hoofdstuk: Influencing students’ motivation for school: the case for first-year students in the Netherlands in the lowest level of secondary school
T. Peetsma, I. van der Veen in: Contemporary motivation research: from global to local perspectives (2009), p. 299-320
1619   Boekbespreking: 
R. van Steensel in: Pedagogische Studiën, Vol. 86 (2009), p. 62-66 , Opportunities for early literacy development: evidence for home and school support
1620  download 336457 Artikel: Met klasgenootjes van zorgkind gaat het goed
N. Ruijs, T. Peetsma, I. van der Veen in: Didaktief, Vol. 39 (2009), p. 26-27