The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2008

331 tot 340 van 1700
1 ... 161 ... 311   321   331   341   351 ... 501 ... 671 ... 841 ... 1011 ... 1181 ... 1351 ... 1521 ... 1691

331   Artikel: Pragmatics fragmented: the factor structure of the Dutch Children's Communication Checklist
H.M. Geurts, C. Hartman, S. Verté, J. Oosterlaan, H. Roeyers, J.A. Sergeant in: International Journal of Language and Communication Disorders (2008), p. 1-26
332   Hoofdstuk: The Netherlands: experiments with non-financial compensation instruments in planning practice
L. Janssen-Jansen, M. Spaans, M van der Veen in: New instruments in spatial planning: an international perspective on non-financial compensation (2008), p. 173-195
333   Hoofdstuk: Verdient Oprah wel wat ze verdient?: over meritocratie en perversiteit in de sterrencultuur
D. Pels in: De beste de baas?: verdienste, respect en solidariteit in een meritocratie (2008), p. 81-100
334   Hoofdstuk: Naar een nieuwe VDB
D. Pels in: Wat de Vrijzinnig-Democraten willen (2008), p. 76-
335   Artikel: Joint accessibility design: framework developed with practitioners to integrate land use and transport planning in the Netherlands
T. Straatemeier, L. Bertolini in: Transportation research record, Vol. 2077 (2008), p. 1-8
336   Boekbespreking: Conflict across cultures
G. Junne in: Tijdschrift Conflicthantering (2008), p. 8-9 , Conflict across cultures: a unique experience of bridging differences
337   Rapport: Links & labels: Identiteiten en identificatiestrategieën van Amsterdamse jongvolwassenen
I. van der Welle, V. Mamadouh (2008), p. 215
338   Hoofdstuk: Drie onderzoeken naar publieksreacties op brand placement
E. van Reijmersdal, P. Neijens, E. Smit in: Ontwikkelingen in het marktonderzoek: Jaarboek 2008 MarktOnderzoekAssociatie (2008), p. 41-60
339   Rapport: De sociale draagkracht van dorpen in Borsele: Leefbaarheid, sociale cohesie en community care in kleine dorpen
M. van der Meer, F. Thissen, J. Droogleever Fortuijn, I. van der Tak, D. van der Wouw (2008), p. ix, 123
340   Rapport: In gesprek over chemotherapie deel 1: Handvatten voor patiëntgerichte verpleegkundige voorlichting aan ouderen met kanker
J. van Weert, J. Jansen, A. de Best, E. Posma, J. Noordman, J. de Groot, N. van der Meulen, S. van Dulmen (2008), p. 50