The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2007

41 tot 50 van 1346
1 ... 21   31   41   51   61 ... 131 ... 261 ... 401 ... 531 ... 671 ... 801 ... 941 ... 1071 ... 1211 ... 1341

41   Hoofdstuk: Interacties tussen leerkrachten en leerlingen
E. Buyse, H.M.Y. Koomen, K. Verschueren in: Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding (2007), p. 231-247
42   Artikel: Increasing the involvement of parents in the education of special-needs children
H. Blok, T.T.D. Peetsma, E. Roede in: The British journal of developmental disabilities, Vol. 53 (2007), p. 3-16
43   Artikel: Het nieuwe leren op de basisschool; een kansrijke ontwikkeling?
H. Blok, R.J. Oostdam, T.T.D. Peetsma in: JSW: jeugd in school en wereld, Vol. 91 (2007), p. 19-23
44  download 126713 Rapport: Het nieuwe leren in basisonderwijs en voortegezet onderwijs nader beschouwd: een verkenningsnotitie voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
H. Blok, R.J. Oostdam, T.T.D. Peetsma (2007), p. 180
45   Rapport: Onderwijs op maat en ouderbetrokkenheid; het integrale eindrapport
T.T.D. Peetsma, H. Blok (2007)
46   Artikel: Child adjustment and parenting in planned lesbian-parent families
H.M.W. Bos, F. van Balen, D.C. van den Boom in: American Journal of Orthopsychiatry, Vol. 77 (2007), p. 38-48
47   Artikel: Sensorische integratie en alertheid. Een interventieonderzoek naar de invloed van prikkels op de alertheid bij mensen met een meervoudige beperking.
D.E. Schuszler, A.M. Meijer, B.C. Joha in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Vol. 7 (2007), p. 299-310
48   Artikel: Coping with academic failure. A Study of Dutch children with dyslexia.
E. Singer in: Dyslexia, Vol. 13 (2007)
49   Hoofdstuk: Social lives of young children. Co-construction of shared meanings and togetherness, humour, and conflicts in child care centers.
E. Singer, D. Haan in: Contemporary perspectives on social learning in early childhood education (2007), p. 309-332
50   Artikel: Increasing the involvement of parents in the education of special-needs children
H. Blok, T.T.D. Peetsma, E. Roede in: The British journal of developmental disabilities, Vol. 53 (2007), p. 3-16