The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2006

751 tot 760 van 1047
1 ... 101 ... 201 ... 311 ... 411 ... 521 ... 621 ... 731   741   751   761   771 ... 831 ... 941 ... 1041

751   Boekbespreking:on R.S. Weiss
S. van der Geest in: Medische Antropologie, Vol. 18 (2006), p. 305-306 , The experience of retirement
752   Boekbespreking:on W. de Jong et al
S. van der Geest in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Vol. 37 (2006), p. 210- , Ageing in insecurity/ Veillir dans l’insécurité
753   Boekbespreking:on M. van Endt-Meijling
S. van der Geest in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2006) , Rituelen en gewoonten. Geboorte, ziekte en dood in de multiculturele samenleving
754   Boekbespreking:A. Ashforth
B.M. Oomen in: Political and Legal Anthropology Review, Vol. 29 (2006), p. 305-310 , Witchcraft, violence and democracy in South Africa
755   Rapport: Legal pluralism in the marine fisheries of Ramnad District, Tamil Nadu, India. IDPAD
M. Bavinck, K. karunaharan (2006)
756   Boekredactie: Meervoudige democratie. Ervaringen met vernieuwend bestuur
J. Grin, M.A. Hajer, W.B. Versteeg (2006), p. 207
757   Rapport: Evaluation of the theme-based co-financing programme (TMF) of the Dutch Ministry of Foreign Affairs. Synthesis Report
A de Ruijter, T. Dietz, E. van Dongen, B. Helmsing, P. Knorringa (2006)
758   Hoofdstuk: Een meervoudige kijk op democratie en bestuur
M.A. Hajer, W.B. Versteeg in: Meervoudige democratie - Ervaringen met vernieuwend bestuur (2006), p. 7-19-
759   Hoofdstuk: Van Europa naar de regio en vice versa: Multi-level governance en de 'Europeanisering' van regionaal ontwikkelingsbeleid
E. Gualini in: Grenzeloze ruimte. Regionale gebiedsgerichte ontwikkelingsplanologie in Europees perspectief (2006), p. 39-54-
760   Hoofdstuk: Inleiding
M.A. Hajer in: Een plan dat werkt - Ontwerp en politiek in de regionale planvorming (2006), p. 4-23-