The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2006

621 tot 630 van 1047
1 ... 101 ... 201 ... 311 ... 411 ... 521 ... 601   611   621   631   641 ... 731 ... 831 ... 941 ... 1041

621   Hoofdstuk: Criterion theory
U. Klehe in: Encyclopaedia of Industrial/Organizational psychology (2006), p. 131-134
622   Hoofdstuk: Practical intelligence
U. Klehe in: Encyclopaedia of industrial/organizational Psychology (2006), p. 633-635
623   Hoofdstuk: The use of questionnaires in conflict research
A. Nauta, E. Kluwer in: Methods of negotiation research International negotiation series (2006), p. 14
624   Hoofdstuk: Leadership and organization culture
M.J. Schabracq in: Inspiring leaders (2006), p. 212-233
625   Hoofdstuk: Wat is een conflict?
C.K.W. de Dreu in: Handboek conflicthantering en mediation (2006), p. 17-48
626   Artikel: Master conflictmanagement: Wat voegt de nieuwe opleiding toe?
M.C. Eeuwema, A. Nauta in: Tijdschrift Conflicthantering (2006), p. 63-66
627   Hoofdstuk: Gender and age differences in work and health
A. Nauta in: Worklife in the Netherlands (2006), p. 83-106
628   Artikel: Logboek voor leren en werken. Carrière maken met het elektronische portfolio
A. Nauta, J. Sanderson in: Gids voor Personeelsmanagement, Vol. 85 (2006), p. 24-27
629   Artikel: The man who did (not) retire – Wolfgang Stroebe
B.A. Nijstad in: European bulletin of social psychology, Vol. 18 (2006), p. 88-89
630  download 199873 Inaugurele rede: Zelfdoen! Over de maakbaarheid van loopbanen (Doing on your own. The making of careers)
A.E.M. van Vianen (2006), p. 24