The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2006

411 tot 420 van 1047
1 ... 101 ... 201 ... 311 ... 391   401   411   421   431 ... 521 ... 621 ... 731 ... 831 ... 941 ... 1041

411   Artikel: Vital working hour schemes: The dynamic balance between various interests
G.A. Kerkhof, B. Jansen, L.G. van Amelsvoort in: Chronobiology International, Vol. 23 (2006), p. 1099-1104
412   Hoofdstuk: "Indigenismo, políticas de identidad y movimientos indígenas en la historia andina"
J.M. Baud in: Agua y Derechos. Políticas Hídricas, Derechos Consuetudinarios e identidades Locales. (2006)
413   Hoofdstuk: 'Ideologías de raza y nación en América Latina, siglos XIX y XX'
J.M. Baud in: Historia General de América Latina, Volumen IX (2006), p. 175-194-
414   Hoofdstuk: "Je zit wel eens op de fiets en dan denk je na", In gesprek met Michiel Baud
J.M. Baud in: Waarover spraken zij? Economische geschiedbeoefening in Nederland omstreeks het jaar 2000 (2006), p. 33-43
415   Boek: Cokkültürlülük Bilmecesi: Ulusal, Etnik ve Dinsel Kimlikleri Yeniden Düsünmek.
G. Baumann (2006)
416   Boek: Politicologie. Basisthema's en Nederlandse politiek
U. Becker, P. van Praag (2006), 330 p.
417   Hoofdstuk: Theorieën over politieke macht
U. Becker in: Politicologie. Basisthema's en Nederlandse politiek (2006), p. 104-125
418   Hoofdstuk: Over de sociaal-economische structuur van de westerse samenleving
U. Becker, J. Bussemaker in: Politicologie. Basisthema's en Nederlandse politiek (2006), p. 3-27-
419   Hoofdstuk: Democratische norm en democratietheorie
U. Becker in: Politicologie. Basisthema's (2006), p. 79-103
420   Hoofdstuk: Sekseverhoudingen, feminisme en verklaringen voor assymetrie
U. Becker, F.J. van Hooren in: Politicologie. Basisthema's en Nederlandse politiek (2006), p. 28-53