The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2006

331 tot 340 van 1047
1 ... 101 ... 201 ... 311   321   331   341   351 ... 411 ... 521 ... 621 ... 731 ... 831 ... 941 ... 1041

331   Artikel: De 'Zwarte Bijlmermeer'
M.J.M. Dukes in: Agora, Vol. 22 (2006), p. 31-34
332   Artikel: Terreur, symboliek en ontwikkeling
W.P.C. van Gent in: Agora, Vol. 22 (2006), p. 12-15
333   Artikel: Het groene antwoord op voortschrijdende verstedelijking: Maatschappelijk omarmde recreatieve ruimten
L. Karsten, F. Vergeest in: Vrijetijdstudies, Vol. 24 (2006), p. 20-28
334   Artikel: Resocializing capital. Putting pensions in the service of 'Financial Pluralism'?
E.R. Engelen in: Politics & Society, Vol. 34 (2006), p. 187-218
335   Artikel: Towards an explanation of the performance differences of Turks in the Netherlands and Germany. The case for a comparative political economy of integration
E.R. Engelen in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 97 (2006), p. 69-79
336   Artikel: Going underground: Immigration policy changes and shifts in modes of provision of undocumented immigrants in Rotterdam
R.C. Kloosterman, J.P. van der Leun in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 97 (2006), p. 59-68
337   Artikel: Polycentricism: Boon or barrier to metropolitan competitiveness? The case of the Randstad Holland
B. Lambregts in: Built Environment, Vol. 32 (2006), p. 114-123
338   Boek: Gelijkheid en onbehagen. Over steden, nieuwkomers en nationaal geheugenverlies
L.A.C.J. Lucassen, W.H. Willems (2006), 120 p.
339   Artikel: Sekseverschillen in de verwerking van emotionele informatie
A.H. van Stegeren in: Patient Care : Neuropsychiatrie & Gedragsneurologie, Vol. 5 (2006), p. 141-148
340   Artikel: Het imagoprobleem van de psychotherapie
R. Verheul in: Nederlands Tijdschrift voor Psychotherapie, Vol. 32 (2006), p. 195-204