The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2006

291 tot 300 van 1047
1 ... 101 ... 201 ... 271   281   291   301   311 ... 411 ... 521 ... 621 ... 731 ... 831 ... 941 ... 1041

291   Artikel: De Europese kwestie: Culturele hoofdsteden: Wisselend kunstpodium als toeristische trekpleister
H.H. van der Wusten, V.D. Mamadouh in: Geografie, Vol. 15 (2006), p. 33-36
292   Artikel: De Europese kwestie: Na een luid en duidelijk 'nee'. Hoe Frankrijk en Nederland het referendum over de grondwet verwerkten
H.H. van der Wusten, V.D. Mamadouh in: Geografie, Vol. 15 (2006), p. 30-34
293   Artikel: Het schrikbewind als bestuursvorm
H.H. van der Wusten in: Agora, Vol. 22 (2006), p. 44-47
294   Artikel: Indische buurten. Aardijkskundige bijdrage aan het Nederlandse zelfbeeld
H.H. van der Wusten, S. de Vos, M.C. Deurloo in: Geografie, Vol. 15 (2006), p. 24-28
295   Hoofdstuk: The urban mosaic: Townscapes and residential patterns in the Western world
M.F. Wagenaar in: City museums as centres of civic dialogue? (2006), p. 11-22-
296   Boekbespreking:D. Graeber
R.R. Aya in: American Anthropologist, Vol. 108 (2006), p. 590-591 , Fragments of an anarchist anthropology
297   Boekbespreking:M. Sahlins
R.R. Aya in: American Anthropologist, Vol. 108 (2006), p. 433-434 , Apologies to Thucydides: Understanding history as culture and vice versa
298   Boekbespreking:J. Coakley (ed.)
J. Mansvelt Beck in: Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 32 (2006), p. 310-312 , The territorial management of ethnic conflict
299   Boekbespreking:S. Daftary & S. Troebst (eds.)
J. Mansvelt Beck in: Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 32 (2006), p. 890-891 , Radical ethnic movements in contemporary Europe
300   Boekbespreking:W. Kymlicka & A. Patten (eds.)
J. Mansvelt Beck in: Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 32 (2006), p. 737-739 , Language rights and political theory