The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2006

21 tot 30 van 1047
1   11   21   31   41 ... 101 ... 201 ... 311 ... 411 ... 521 ... 621 ... 731 ... 831 ... 941 ... 1041

21   Proefschrift: Measurement, consistency, and pathways of temperament in childhood
M. Majdandzic (2006), p. 251
22   Artikel: Geschiedenis voor het algemeen belang. In gesprek met Keith Barton
C.A.M. van Boxtel in: Kleio, Vol. 6 (2006), p. 21-24
23   Artikel: Learning through participation. The potential of school-based teacher education for developing a professional identity
G.T.M. ten Dam, S.V. Blom in: Teaching and Teacher Education, Vol. 22 (2006), p. 647-660
24   Artikel: A comparison of ethnic minority and majority engineering students: social and academic integration
S.E. Severiens, G.T.M. ten Dam, S.V. Blom in: International Journal of Inclusive Education, Vol. 10(1) (2006), p. 75-91
25   Artikel: Clustering of health-related behaviors and their determinants: possible consequences for school health interventions
C.H. Wiefferink, L. Peters, F. Hoekstra, G. ten Dam, G.J. Buijs, T.G.W.M. Paulussen in: Prevention Science, Vol. 7 (2006), p. 127-149
26   Hoofdstuk: Overeenkomsten in effectbevorderende elementen van schoolprogramm's over 4 gezondheidsgedragingen: naar een transfergericht programma
L.W.H. Peters, G.T.M. ten Dam, G. Buijs, T. Paulussen (2006), p. 73-
27   Artikel: Onderzoeksopdrachten, samenwerken, computers en historisch redeneren
J.P. van Drie in: Kleio, Vol. 47(4) (2006), p. 6-11
28   Artikel: M&M, waarom en hoe?
C.A.M. van Boxtel in: Kleio, Vol. 6 (2006), p. 2-4
29   Artikel: Project quality rating by experts and practitioners: experience with Preffi 2.0 as a quality assessment instrument
G.R.M. Molleman, L.W.H. Peters, C.M.H. Hosman, G.J. Kok, P. Oosterveld in: Health Education Research, Vol. 21 (2006), p. 219-229
30   Artikel: Writing as a learning tool: testing the role of students' writing strategies
M.H. Kieft, G.C.W. Rijlaarsdam, H. van den Bergh in: European Journal of Psychology of Education, Vol. 12(1) (2006), p. 17-34