The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2006

211 tot 220 van 1047
1 ... 101 ... 191   201   211   221   231 ... 311 ... 411 ... 521 ... 621 ... 731 ... 831 ... 941 ... 1041

211   Hoofdstuk: Verslag van een consultatie over een basis voor burgerschap
W.M.M.H. Veugelers in: SLO, basisvisie burgerschapsvorming (2006), p. 51-72
212   Hoofdstuk: Morele vorming: een opvatting vanuit een humanistisch perspectief
W.M.M.H. Veugelers in: Leren voor het leven. Vorming en bezieling in het onderwijs (2006), p. 82-90
213   Hoofdstuk: Observational learning through videobased models: impact on students' accuracy of self-efficacy beliefs, task knowledge and writing performances
M. Raedts, G.C.W. Rijlaarsdam, L. van Waes, F. Daems in: Studies in Writing: Vol 19. Computer Key-stroke logging and writing (2006), p. 219-238
214   Hoofdstuk: The dynamics of idea generation during writing: An online study
H. van den Bergh, G.C.W. Rijlaarsdam in: Studies in Writing: Vol 20. Writing and Interest (2006), p. 125-150
215   Hoofdstuk: Particle waves in boxes for Dutch secondary schools
E. van den Berg, D.J. Hoekzema in: Program and Abstracts: Modelling in Physics and Physics Education, GIREP Conference 2006 August 20 - 25, Amsterdam, Netherlands (2006)
216   Hoofdstuk: Possibilities and limitations of using micro-computer-based lab activities in primary school
E. van den Berg, A.L. Ellermeijer in: Program and Abstracts: Modelling in Physics and Physics Education, GIREP Conference 2006 August 20 - 25, Amsterdam, Netherlands (2006), p. 85-
217   Artikel: Job resources in Dutch dental practice
R.C. Gorter, J.H.M. Brake te, M.A.J. Eijkman, J. Hoogstraten in: International Dental Journal, Vol. 56 (2006), p. 22-28
218   Boekredactie: Vernieuwing in het hoger onderwijs. Onderwijskundig handboek voor docenten
J.F.M.J. van Hout, G.T.M. ten Dam, M. Mirande, C. Terlouw, J. Willems (2006)
219   Hoofdstuk: Leren en leeromgevingen
G.T.M. ten Dam in: Vernieuwing in het hoger onderwijs. Onderwijskundig handboek voor docenten (2006), p. 81-88
220   Artikel: Teaching towards freedom: moral commitment and ethical action in the classroom
G.T.M. ten Dam in: Teachers College Record, Vol. 108(1) (2006), p. 15-17