The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2006

11 tot 20 van 1047
1   11   21   31 ... 101 ... 201 ... 311 ... 411 ... 521 ... 621 ... 731 ... 831 ... 941 ... 1041

11   Boek: Laws of emotion
N.H. Frijda (2006)
12  download 41604 Artikel: Can we prevent, delay, or shorten the course of dementia?
W.A. van Gool in: PLOS MEDICINE, Vol. 3 (2006), p. 1717-1718
13   Rapport: Geschiedenis examineren. Rapport pilotproject CHMV-examen geschiedenis havo 2006
A.H.J. Wilschut, S. Boom, C.A.M. van Boxtel, J.P. van Drie (2006)
14   Artikel: Social-emotional characteristics and special educational needs
J. Meijer, M.W.E.B. Fossen, C.M. van Putten, A.R. van der Leij in: European Journal of Psychology of Education, Vol. 21(4) (2006), p. 385-400
15   Hoofdstuk: Tropenjaren. Jan George Mulder in Indochina, 1904-1908.
J.G.G.M. Kleinen in: J.G. Mulder. Zijstraten van de geschiedenis : de wereld rond 1900 in stereofoto's. (2006), p. 34-47
16   Boekredactie: J.G. Mulder. Zijstraten van de geschiedenis : de wereld rond 1900 in stereofoto's.
J.G.G.M. Kleinen (2006), p. 73
17   Rapport: Reken- en taalvaardigheid van instromers lerarenopleiding basisonderwijs
J. Meijer, L.M. Vermeulen-Kerstens, G.L.M. Schellings, A.J.H van der Meijden (2006)
18   Hoofdstuk: "De kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk": Een overzichtsstudie
H. Broekkamp, B.H.A.M. van Hout-Wolters in: Samen kennis ontwikkelen. Proceedings 33e Onderwijs Research Dagen 2006 (2006), p. 334-
19   Hoofdstuk: Praktijkgerichtheid van fundamenteel en strategisch onderwijsonderzoek. Presentatie in het symposium "Onderzoekbeleid tussen fundamenteel onderzoek en perspectief op toepassing"
H. Broekkamp in: Samen kennis ontwikkelen. Proceedings 33e Onderwijs Research Dagen 2006 (2006), p. 36-
20   Rapport: De kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: Een overzichtsstudie van problemen, oorzaken en oplossingen
H. Broekkamp, B.H.A.M. van Hout-Wolters (2006)