The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2006

111 tot 120 van 1047
1 ... 91   101   111   121   131 ... 201 ... 311 ... 411 ... 521 ... 621 ... 731 ... 831 ... 941 ... 1041

111   Hoofdstuk: Les Pays-Bas au-dela de leurs frontières: l'émigration et l'état néerlandais
C.J. van Eijl, L.A.C.J. Lucassen in: Citoyenneté et émigration. Les politiques du départ (2006), p. 292-323-
112   Hoofdstuk: Poles and Turks in the German Ruhr Area. Similarities and differences
L.A.C.J. Lucassen in: Paths of integration. Migrants in Western Europe (1880-2004) (2006), p. 27-45-
113   Hoofdstuk: Immigrant integration in Western Europe, then and now
L.A.C.J. Lucassen, G.D. Feldman in: Paths of integration. Migrants in Western Europe (1880-2004) (2006), p. 7-23-
114   Hoofdstuk: Toen zij naar Rotterdam vertrokken. Immigranten toen en nu (1870-2005)
L.A.C.J. Lucassen in: Naar Rotterdam. Immigratie en levenslopen in Rotterdam vanaf het einde van de negentiende eeuw (2006)
115   Hoofdstuk: Einwanderung
J. Lucassen, L.A.C.J. Lucassen in: Enzyklopädie der Neuzeit (2006), p. 135-140-
116  download 181494 Artikel: Zorgen onder de tucht van markt en staat. De liberaalcommunautaire hutspot van de wet maatschappelijke Ondersteuning
E.M.L. Bervoets in: Tijdschrift voor Genderstudies, Vol. 9 (2006), p. 70-75
117   Artikel: Quelque chose de brisé aux Pays Bas
J.W. de Beus in: Esprit (2006), p. 138-150
118   Hoofdstuk: The European Union as Community: An Argument about the Public Sphere in International Society and Politics
J.W. de Beus in: Communitarianism in Law and Society (2006)
119   Hoofdstuk: Een derde eeuw van Nederlands conservatisme
J.W. de Beus in: Ruimte op rechts? Conservatieve onderstroom in de Lage Landen (2006), p. 221-237-
120   Artikel: Het glazen huis van gezag – de averechtse werking van transparantie in de democratie
J.W. de Beus in: De Gids, Vol. 169 (2006), p. 838-946