The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2005

431 tot 440 van 1506
1 ... 141 ... 301 ... 411   421   431   441   451 ... 601 ... 751 ... 901 ... 1051 ... 1201 ... 1351 ... 1501

431   Artikel: Bevindt het actuele Europese sociale model zich in een doodlopende weg?
E. de Gier in: De Toestand in de wereld (2005), p. 5-9-
432   Artikel: Talent in de kenniseconomie onvoldoende benut
E. de Gier in: Staatscourant (2005)
433   Artikel: Sociale uitsluiting versluiert relatieve armoede
E. de Gier in: Staatscourant (2005)
434   Artikel: Belang van private sociale uitgaven groeit.
E. de Gier in: Staatscourant, Vol. 233 (2005)
435   Artikel: Inkomen allochtone ouderen staat onder druk
E. de Gier in: Staatscourant (2005)
436   Artikel: Oorlog tussen de generaties niet nodig.
E. de Gier in: Staatscourant (2005)
437   Artikel: De sociale investeringsstaat van Balkenende.
E. de Gier in: Staatscourant (2005)
438   Artikel: Levensloop verhoogt conflictgevoeligheid
E. de Gier in: Staatscourant, Vol. 120 (2005)
439   Rapport: Making transitions pay! Towards a European Employment Insurance Strategy (EEIS).
E. de Gier, A. van den Berg (2005)
440   Artikel: An Outsider Looking In: Jeremy Boissevain
R.J. van Ginkel, I.L. Stengs in: Etnofoor, Vol. 18 (2005)