The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2005

291 tot 300 van 1506
1 ... 141 ... 271   281   291   301   311 ... 451 ... 601 ... 751 ... 901 ... 1051 ... 1201 ... 1351 ... 1501

291   Proefschrift: "Things are hard for us, but we see a way out of them" : impact of climate variability on geographical and occupational mobility and the effect of mobility on social organisation in farming communities in North-eastern Ghana
F.K. Obeng (2005), p. 301
292  download 78908 Proefschrift: How Europeans see Europe : structure and dynamics of European legitimacy beliefs
A. Scheuer (2005), p. 211
293   Artikel: Het regelen van de "achterdeur" van coffeeshops : onderzoek naar juridische belemmeringen
P.D.A. Cohen, M.C.J. Teurlings in: Nederlandsch juristenblad, Vol. 80 (2005), p. 298-301
294  download 12781 Proefschrift: The immigrant organising process: the emergence and persistence of Turkish immigrant organisations in Amsterdam and Berlin and Surinamese organisations in Amsterdam, 1960-2000
F.F. Vermeulen (2005), p. 218
295   Hoofdstuk: Roma
W.H. Willems, L.A.C.J. Lucassen in: Immigration and asylum. From 1900 to the present. Volume 2: Entries J to Z (2005), p. 525-530
296   Hoofdstuk: Beverwijk: de Bazaar. Een multiculturele attractie
W.H. Willems, L.A.C.J. Lucassen in: Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw (2005), p. 460-471
297   Artikel: Patient compliance: A determinant of patient satisfaction
A. Bos, N. Vosselman, J. Hoogstraten, B. Prahl-Andersen in: The Angle Orthodontist, Vol. 75 (2005), p. 526-531
298   Hoofdstuk: Item bias detection: Classical approaches
G.J. Mellenbergh in: Encyclopedia of statistics in behavioural science (2005), p. 967-970
299   Hoofdstuk: Item bias detection: Modern approaches
G.J. Mellenbergh in: Encyclopedia of statistics in behavioural science (2005), p. 970-974
300   Boekbespreking: De metafysica van de fysica
J.W. Romeijn in: Bres, Vol. 232 (2005), p. 77-78, Leibniz, filosoof en mathematicus