The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2004

871 tot 880 van 1711
1 ... 171 ... 341 ... 511 ... 681 ... 851   861   871   881   891 ... 1021 ... 1191 ... 1361 ... 1531 ... 1711

871   Hoofdstuk: The persistence of the glass ceiling: Masked masculinity in organizations
A.H. Fischer, A.E.M. van Vianen in: The Blackwell Companion to Gender Studies (2004), p. 342-352
872   Hoofdstuk: Femininity, Masculinity, and the Riddle of Crying
A.H. Fischer, M.H.J. Bekker, A.J.J.M. Vingerhoets, M. Becht, A.S.R. Manstead in: Emotional expression and health (2004), p. 289-303
873   Hoofdstuk: Motives and norms underlying emotion regulation
A.H. Fischer, A.S.R. Manstead, C.A.J.M. Evers, M. Timmers, G.H. Valk in: The regulation of emotion (2004), p. 187-212
874   Hoofdstuk: Introduction
A.S.R. Manstead, N.H. Frijda, A.H. Fischer in: Feelings and Emotions: The Amsterdam Symposium (2004), p. 1-4
875   Hoofdstuk: Feelings and Emotions: Where do we stand?
A.S.R. Manstead, N.H. Frijda, A.H. Fischer in: Feelings and Emotions: The Amsterdam Symposium (2004), p. 455-467
876   Hoofdstuk: Leedvermaak om de val van het Kabinet
M. Nieweg, W.W. van Fijk, J.W. Ouwerkerk, P. Kerkhof, S. Goslinga, R. Spears, S.F. Pennekamp, H. Maas, M. Dechesne, S.A. Schwinghammer, E. van Dijk, M. Zeelenberg in: Jaarboek Sociale Psychologie 2003 (2004), p. 253-260
877  download 76290 Proefschrift: Surviving pastoral decline : pastoral sedentarisation, natural resource management and livelihood diversification in Marsabit District, Northern Kenya Deel: *Vol. I*
K.M. Witsenburg, A.W. Roba (2004), p. 811
878  download 76118 Proefschrift: Statistical model identification in electromagnetic source analysis
L.J. Waldorp (2004), p. 83
879  download 77150 Proefschrift: Time series analysis and the individual as the unit of psychological research
E.L. Hamaker (2004), p. 133
880  download 196306 Proefschrift: De Europese integratie als bron van onderwijsinnovatie : een onderzoek naar de betekenis en de resultaten van de internationalisering in het voortgezet onderwijs in Nederland
G.H. Oonk (2004), p. 398