The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2004

711 tot 720 van 1711
1 ... 171 ... 341 ... 511 ... 681   691   701   711   721   731 ... 851 ... 1021 ... 1191 ... 1361 ... 1531 ... 1711

711   Rapport: Zelfstandig leren van allochtone en autochtone leerlingen in het Studiehuis. Eindrapport project 1999-2004
S.V. Blom, S.E. Severiens, H. Broekkamp, D.J. Hoek (2004)
712   Hoofdstuk: Education
S.V. Blom in: 1650-2000. Accounting for the Past Dutch Culture in a European Perspective (2004), p. 197-228
713   Hoofdstuk: Writing styles and writing tasks
M.H. Kieft, G.C.W. Rijlaarsdam in: Abstracts Writing 2004. 9th International Conference of the EARLI Special Interest Group of Writing (2004), p. 78-
714   Hoofdstuk: Learning to write argumentative texts about literature
M.H. Kieft, G.C.W. Rijlaarsdam in: Abstracts of the 7th National Writing Across the Curriculum Conference (2004), p. 44-
715   Artikel: Ontwikkeling van de schoolSlag checklist voor kwaliteit van schoolgerichte interventies
L.W.H. Peters, M.T.W. Leurs, M.W.J. Jansen, J.F.E.M. Keijsers, H.P. Schaalma in: TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, Vol. 82(1) (2004), p. 50-57
716   Artikel: Kwaliteitscriteria voor schoolse interventies gericht op collectieve gezondheidsbevordering en preventie: de schoolSlag checklist 1.2
N.M.W.M. Boot, M.T.W. Leurs, L.W.H. Peters, J.F.E.M. Keijsers, H.P. Schaalma, N. de Vries in: TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, Vol. 82(3) (2004), p. 37-38
717   Rapport: Implementation of a quality assurance instrument (Preffi 1.0) to improve the effectiveness of health promotion in The Netherlands
G.R.M. Molleman, L.W.H. Peters, C.M.H. Hosman, G.J. Kok (2004)
718   Artikel: Hoe kan wetenschappelijke kennis beter worden benut bij gezondheidsbeleid?
L.W.H. Peters, F. Lammers, J.F.E.M. Keijsers, T.G.W.M. Paulussen, M.A.H. Fleuren in: TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, Vol. 82(3) (2004), p. 77-
719   Artikel: On Recognizing Things: The "Ethnic Artefact" and the "Ethnographic Object."
J. Fabian in: L' Homme, Vol. 70 (2004), p. 47-60
720   Hoofdstuk: Charisma: Global Movement and Local Survival.
J. Fabian in: Between Resistance and Expansion. Explorations of Local Vitality in Africa. (2004)