The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2004

1381 tot 1390 van 1710
1 ... 171 ... 341 ... 511 ... 681 ... 851 ... 1021 ... 1191 ... 1361   1371   1381   1391   1401 ... 1531 ... 1701

1381   Boekredactie: Gendered cities: Identities, activities, networks. A life-course approach.
G. Cortesi, F. Christaldi, J.C. Droogleever Fortuijn (2004), p. 243
1382   Boek: Ondernemend plannen. Over entrepreneurship, netwerking, strategie, regie, enzovoort. Plandag 2004.
A.M.L. van Diepen (2004), 240 p.
1383   Inaugurele rede: Terug naar de tuinstad – Binnen en buiten de ring in Amsterdam.
P.J. Scheffer (2004), p. 15
1384   Rapport: Large housing estates in the Netherlands.
M.B. Aalbers, E. van Beckhoven, R. van Kempen, S. Musterd, W.J.M. Ostendorf (2004), p. 100
1385   Rapport: Dorpswaardering gewaardeerd; een evaluatie van de methode Dorpswaardering.
E. Derijcke, B. van Mierlo, T. Monné, F. Thissen (2004), p. 86
1386   Rapport: Codebook of the Netherlands Kinship Panel Study, a multi-actor, multi-method panel study on solidarity in family relationships, Wave 1.
P.A. Dykstra, M. Kalmijn, T.C.M. Knijn, A.E. Komter, A.C. Liefbroer, C.H. Mulder (2004), p. 110
1387   Boekbespreking:J. Doling & J. Ford (eds.)
M.B. Aalbers in: International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 28 (2004), p. 961-963- , Globalisation and home ownership: Experiences in eight member states of the European Union
1388   Boekbespreking:I. Hardill
J.C. Droogleever Fortuijn in: GeoJournal, Vol. 61 (2004), p. 302-303- , Migration and the dual career household.
1389   Boekbespreking:B.S.A. Yeoh, P. Teo & S. Huang
J.C. Droogleever Fortuijn in: GeoJournal, Vol. 61 (2004), p. 303-304- , Gender politics in the Asia-Pacific region
1390   Boekbespreking:T. Fenster
J.C. Droogleever Fortuijn in: GeoJournal, Vol. 61 (2004), p. 301-302- , The global city and the holy city.