The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2004

1211 tot 1220 van 1711
1 ... 171 ... 341 ... 511 ... 681 ... 851 ... 1021 ... 1191   1201   1211   1221   1231 ... 1361 ... 1531 ... 1711

1211   Artikel: Eigenwoningbezit en flexibiliteit beroepsbevolking
A. Helderman, M. van Ham, C.H. Mulder in: Rooilijn, Vol. 37 (2004), p. 404-411
1212   Artikel: Werken aan een Bangkok in het veen. Een interview met Hans Hillebrand en Nico Beun
E. Juurlink, T. Lupi in: Agora, Vol. 20 (2004), p. 7-9
1213   Artikel: Diversiteit op buurtniveau. Probleem én oplossing?
M. van der Klis in: Rooilijn, Vol. 37 (2004), p. 18-24
1214   Artikel: Bevolkingsdynamiek in de vier grote steden
J.J. Latten, M.A. Bontje, H. Nicolaas in: Bevolkingstrends, Vol. 52 (2004), p. 59-68
1215   Artikel: Leefbaarheid van wijken
K. Leidelmeijer, F.M. Pinkster in: Rooilijn, Vol. 37 (2004), p. 301-306
1216   Artikel: Op je familie kun je rekenen. Opvattingen over familiesolidariteit onder autochtonen en allochtonen
A.C. Liefbroer, C.H. Mulder in: Demos, Vol. 20 (2004), p. 87-88
1217   Artikel: Bellingwedde: Europese samenwerking tegen witte schimmel
T. Lupi in: Agora, Vol. 20 (2004), p. 29-
1218   Artikel: Dantumadeel: Verbeelding aan de macht
T. Lupi in: Agora, Vol. 20 (2004), p. 10-
1219   Artikel: De blauwe stad: In de ban van het water.
T. Lupi in: Agora, Vol. 20 (2004), p. 19-
1220   Artikel: Demografie in Nederland, 1989-2004 en verder: Bloei en verbreding.
C.H. Mulder in: Bevolking & Gezien, Vol. 33 (2004), p. 21-32