The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2003

471 tot 480 van 1579
1 ... 151 ... 311 ... 451   461   471   481   491 ... 631 ... 781 ... 941 ... 1101 ... 1261 ... 1421 ... 1571

471   Boek: NME, docentenhandleiding bij experimenteel lesmateriaal over leren en onderwijzen van communicatieve vaardigheden voor meningsvorming in schoolvakken (2x)
S.J.M. Frijters (2003)
472   Boek: NME, leerlingenkaterns bij experimenteel lesmateriaal over leren en onderwijzen van communicatieve vaardigheden voor meningsvorming in schoolvakken (2x)
S.J.M. Frijters (2003)
473   Artikel: Crime as risk-taking: Co-occurrence of delinquent behavior, health endangering behaviors and problem behaviors
M. Junger, R. West, L.E. Pickering, H. Train, E. Taylor in: Advances in criminological theory, Vol. x (2003), p. 213-248
474   Artikel: "Tussen Venus en Mars: De Transatlantische Verhouding"
B.M. Burgoon in: Project&Nieuws (Groenlinks Stichting Duurzame Solidariteit) (2003)
475   Rapport: Health Promotion Effect Management Instrument Preffi 2.0 Explanatory Guide
L.W.H. Peters, G.R.M. Molleman, L.M. Hommels, M.A. Ploeg, C.M.H. Hosman, E. Lopis (2003)
476   Artikel: Paternalism - caught between rejection and acceptance: taking care and taking control in community work
J.W. Duyvendak, E. Tonkens in: Community Development Journal, Vol. 38 (2003), p. 6-15
477   Artikel: De slinger van Cohen: van terugtreden naar optreden. Het veranderende denken over maakbaarheid en overheid
J.W. Duyvendak in: PON jaarboek, Vol. - (2003), p. 20-56
478   Artikel: Overgewicht als groeiend probleem
L.W.H. Peters in: Lichamelijke Opvoeding, Vol. 91(2) (2003), p. 56-60
479   Hoofdstuk: Transformaties van een professie. Het opbouwwerk en de grote overgang
J.W. Duyvendak in: Beschouwingen over de sociale sector. Het sociaal debat, deel 9 (2003), p. 99-108
480   Hoofdstuk: De toekomst van de wijkaanpak
J.W. Duyvendak in: Heel de Buurt gebundeld. Een staalkaart van vier jaar buurtgericht investeren (2003), p. 240-249