The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2003

161 tot 170 van 1577
1 ... 141   151   161   171   181 ... 311 ... 471 ... 621 ... 781 ... 941 ... 1101 ... 1261 ... 1411 ... 1571

161   Hoofdstuk: The emergence of the regional city
S. Musterd, W. Salet in: Amsterdam human capital (2003), p. 13-27
162   Hoofdstuk: Toegankelijkheid van het onderwijs. De problematiek van onderwijs en ongelijkheid
G.W. Meijnen in: Kinderen maken het verschil. Over gelijke kansen in het basisonderwijs. (2003)
163   Hoofdstuk: Onderwijs in de maatschappelijke context.
H. Dekkers, G.W. Meijnen in: Onderwijskunde : een kennisbasis voor professionals. (2003), p. 14-62
164   Hoofdstuk: Strategic dilemmas facing the Amsterdam region
S. Musterd, W. Salet in: Amsterdam human capital (2003), p. 359-367
165   Hoofdstuk: Understanding segregation in the metropolitan area of Amsterdam
S. Musterd, W. Ostendorf in: Amsterdam human capital (2003), p. 181-197
166   Hoofdstuk: The national context of the Netherlands: societal trends and urban policies
J. Burgers, T. Dukes, S. Musterd, R. van Kempen in: Urban governance, social inclusion and sustainability : national context reports (2003), p. 5-12
167   Hoofdstuk: Amsterdam
S. Musterd, T. Dukes in: Urban governance, social inclusion and sustainability : national context reports (2003), p. 13-41
168   Hoofdstuk: Urban policy in the Netherlands
J. Beaumont, J. Burgers, K. Dekker, T. Dukes, S. Musterd, R. Staring, R. van Kempen in: Urban governance, social inclusion and sustainability : national context reports (2003), p. 119-137
169   Hoofdstuk: Stadsbuurten: hun invloed op sociale mobiliteit
S. Musterd, W. Ostendorf, S. de Vos in: Stad en land : over bewoners en woonmilieus : opstellen aangeboden aan Rob van Engelsdorp Gastelaars bij zijn afscheid als hoogleraar sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam (2003), p. 244-258
170   Hoofdstuk: Ruimtelijk beleid en maatschappelijke integratie: een betwiste relatie
S. Musterd in: Strijd om de ruimte : conflicten over water, grondgebied en de stad (2003), p. 103-111