The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2003

141 tot 150 van 1579
1 ... 121   131   141   151   161 ... 311 ... 471 ... 631 ... 781 ... 941 ... 1101 ... 1261 ... 1421 ... 1571

141   Artikel: Individuele levensloop en ruimtelijke barrières
C.H. Mulder in: Bevolking en gezin, Vol. 32 (2003), p. 87-89
142   Hoofdstuk: Management of organizational communication in The Netherlands: glass ceiling and encroachment
A.A. van Ruler, R. de Lange in: Communication research and media science in Europe : perspectives for research and academic training in Europe's changing media reality (2003), p. 389-407
143  download 3361 Inaugurele rede: Communicatiemanagement: van kwantiteit naar kwaliteit : over professionalisering van het management van organisationele communicatie
A.A. van Ruler (2003), p. 58
144   Artikel: Innate secretory immunity in response to laboratory stressors that evoke distinct patterns of cardiac autonomic activity.
J.A. Bosch, E.J.C. de Geus, E.C.I. Veerman, J. Hoogstraten, A.V. Nieuw Amerongen in: Psychosomatic Medicine, Vol. 65 (2003), p. 245-258
145   Artikel: Effects of mixed versus blocked design on stimulus evaluation: Combining Underadditive Effects.
M. van der Schoot, F.T.Y. Smulders, S.A. Los, A. Kok in: Perceptual and Motor Skills, Vol. 97 (2003), p. 45-56
146   Boek: GGZ consultatie in de huisartspraktijk: het Toronto-project in Harlingen
M. Scholten, M., W. Duurkoop, J. van den Berg, I. de Vries, C. de Ruiter (2003), 112 p.
147   Boek: ADHD, anorexia nervosa en andere psychische stoornissen
C. Schoemaker, C. de Ruiter (2003)
148   Boek: Een screeningsinstrument psychische stoornissen voor de praktijk: casus: het Bureau Jeugdzorg
M. Valenkamp, I. de Graaf, C. de Ruiter (2003), 100 p.
149   Artikel: `Caspian oil and gas resources and the global market¿
M.P. Amineh, H.W. Houweling in: Perspectives on Global Development and Technology, Vol. 2 (2003)
150   Artikel: `Critical geo-politics and American Practice¿
M.P. Amineh, H.W. Houweling in: Law, social justice and global development journal, Vol. 2 (2003)