The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2003

141 tot 150 van 1576
1 ... 121   131   141   151   161 ... 311 ... 471 ... 621 ... 781 ... 941 ... 1101 ... 1251 ... 1411 ... 1571

141   Hoofdstuk: Management of organizational communication in The Netherlands: glass ceiling and encroachment
A.A. van Ruler, R. de Lange in: Communication research and media science in Europe : perspectives for research and academic training in Europe's changing media reality (2003), p. 389-407
142  download 3361 Inaugurele rede: Communicatiemanagement: van kwantiteit naar kwaliteit : over professionalisering van het management van organisationele communicatie
A.A. van Ruler (2003), p. 58
143   Artikel: Innate secretory immunity in response to laboratory stressors that evoke distinct patterns of cardiac autonomic activity.
J.A. Bosch, E.J.C. de Geus, E.C.I. Veerman, J. Hoogstraten, A.V. Nieuw Amerongen in: Psychosomatic Medicine, Vol. 65 (2003), p. 245-258
144   Artikel: Effects of mixed versus blocked design on stimulus evaluation: Combining Underadditive Effects.
M. van der Schoot, F.T.Y. Smulders, S.A. Los, A. Kok in: Perceptual and Motor Skills, Vol. 97 (2003), p. 45-56
145   Boek: GGZ consultatie in de huisartspraktijk: het Toronto-project in Harlingen
M. Scholten, M., W. Duurkoop, J. van den Berg, I. de Vries, C. de Ruiter (2003), 112 p.
146   Boek: ADHD, anorexia nervosa en andere psychische stoornissen
C. Schoemaker, C. de Ruiter (2003)
147   Boek: Een screeningsinstrument psychische stoornissen voor de praktijk: casus: het Bureau Jeugdzorg
M. Valenkamp, I. de Graaf, C. de Ruiter (2003), 100 p.
148   Artikel: `Caspian oil and gas resources and the global market¿
M.P. Amineh, H.W. Houweling in: Perspectives on Global Development and Technology, Vol. 2 (2003)
149   Artikel: `Critical geo-politics and American Practice¿
M.P. Amineh, H.W. Houweling in: Law, social justice and global development journal, Vol. 2 (2003)
150   Artikel: `The US and the EU in CEA: Relations With Regional Powers¿
M.P. Amineh, H.W. Houweling in: Perspectives on Global Development and Technology, Vol. 2 (2003)