The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2002

941 tot 950 van 1318
1 ... 131 ... 261 ... 391 ... 521 ... 651 ... 781 ... 921   931   941   951   961 ... 1051 ... 1181 ... 1311

941   Rapport: Statistical update on homelessness in the Netherlands
H.J. de Feijter (2002)
942   Rapport: Bijstand in Amsterdam. Weinig concentraties, relatief grote spreiding, O+S Fact sheet
M.B. Aalbers, M.C. Deurloo, S. Musterd, M.A.W. van der Oord, J. Slot (2002)
943   Rapport: Migrants, housing and homelessness in the Netherlands
H.J. de Feijter (2002)
944   Rapport: Leefbaarheid in de dorpen tussen Leie en Schelde vanuit het perspectief van jonge bewoners. Samenvatting en beleidsaanbevelingen
J. Feys, J.F.C.M. Thissen, W. Linseele (2002)
945   Rapport: Condities van bestuur en praktijken van governance in regionaal Europa. Pre-advies commissie Geelhoed
E. Gualini, W.G.M. Salet (2002)
946   Rapport: De Veluwerandmeren tussen maatschappelijke wensen, deskundige oordelen en bestuurlijke werkelijkheden
M.A. Hajer (2002)
947   Rapport: Capaciteitsvergroting A2 Vinkeveen-Oudenrijn.Reistijdwinst
L.L. Kapoen (2002)
948   Rapport: Verschuivingen in dagindeling en toekomstige verstedelijkingsmodellen.
L. Karsten (2002)
949   Artikel: Creativity and group innovation
B.A. Nijstad, C.K.W. de Dreu in: Applied psychology: an international review, Vol. 51 (2002), p. 400-406
950   Artikel: Social value orientation and impression formation: a test of two competing hypotheses about information search in negotiation
G.A. van Kleef, C.K.W. de Dreu in: International journal of conflict management, Vol. 13 (2002), p. 57-76