The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2002

941 tot 950 van 1319
1 ... 131 ... 261 ... 391 ... 521 ... 651 ... 791 ... 921   931   941   951   961 ... 1051 ... 1181 ... 1311

941   Rapport: Research review on homelessness in the Netherlands
H.J. de Feijter (2002)
942   Rapport: Statistical update on homelessness in the Netherlands
H.J. de Feijter (2002)
943   Rapport: Bijstand in Amsterdam. Weinig concentraties, relatief grote spreiding, O+S Fact sheet
M.B. Aalbers, M.C. Deurloo, S. Musterd, M.A.W. van der Oord, J. Slot (2002)
944   Rapport: Migrants, housing and homelessness in the Netherlands
H.J. de Feijter (2002)
945   Rapport: Leefbaarheid in de dorpen tussen Leie en Schelde vanuit het perspectief van jonge bewoners. Samenvatting en beleidsaanbevelingen
J. Feys, J.F.C.M. Thissen, W. Linseele (2002)
946   Rapport: Condities van bestuur en praktijken van governance in regionaal Europa. Pre-advies commissie Geelhoed
E. Gualini, W.G.M. Salet (2002)
947   Rapport: De Veluwerandmeren tussen maatschappelijke wensen, deskundige oordelen en bestuurlijke werkelijkheden
M.A. Hajer (2002)
948   Rapport: Capaciteitsvergroting A2 Vinkeveen-Oudenrijn.Reistijdwinst
L.L. Kapoen (2002)
949   Rapport: Verschuivingen in dagindeling en toekomstige verstedelijkingsmodellen.
L. Karsten (2002)
950   Artikel: Creativity and group innovation
B.A. Nijstad, C.K.W. de Dreu in: Applied psychology: an international review, Vol. 51 (2002), p. 400-406