The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2002

931 tot 940 van 1319
1 ... 131 ... 261 ... 391 ... 521 ... 651 ... 791 ... 911   921   931   941   951 ... 1051 ... 1181 ... 1311

931   Rapport: Wonen in de ambitieuze stad. Stedelijke leefstijlen en woonmilieus in internationaal perspectief
M.M. Arnoldus, S. Musterd (2002)
932   Rapport: Wonen in de regionale kennisstad. Wonen in de ambitieuze stad - Verdieping.
M.M. Arnoldus, S. Musterd (2002)
933   Rapport: Naar een vervoersprestatie voor de regio. Eindrapportage fase 3. Evaluatie VPR-methodiek
L. Bertolini, F. Le Clercq, M. Levelt (2002)
934   Rapport: Naar een vervoersprestatie voor de regio. Eindrapportage fase 4. Naar een vernieuwd werkprotocol
L. Bertolini, F. Le Clercq, M. Levelt (2002)
935   Rapport: Naar een vervoerprestatie voor de regio. Prototype voor een geintegreerd grondgebruik- en verkeersmodel
L. Bertolini, F. Le Clercq, L.L. Kapoen, E. de Niet (2002)
936   Rapport: The Amsterdam case. Labour market and effects at the neighbourhood level
H. Blok, S. Musterd, W.J.M. Ostendorf (2002)
937   Rapport: De ijle zone. Het stedelijk wonen onder druk
L.N.J. Brunt, P.L.L.H. Deben (2002)
938   Rapport: Verbindende kwaliteiten. Over de samenhang tussen NVVP en 5e Nota RO
F. Le Clercq (2002)
939   Rapport: Vooraanmeldingen en inschrijvingen Universiteit van Amsterdam 1997-2001
M.C. Deurloo, L.L. Kapoen, E. Verkuijlen (2002)
940   Rapport: Urban development programmes in Amsterdam. A preliminary assessment.
M.J.M. Dukes (2002)