The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2002

921 tot 930 van 1319
1 ... 131 ... 261 ... 391 ... 521 ... 651 ... 791 ... 901   911   921   931   941 ... 1051 ... 1181 ... 1311

921   Boekbespreking: Hetty Berens: W.N. Rose, 1801-1877. Stedenbouw, civiele techniek en architectuur.
L.A. de Klerk in: Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, Vol. 83 (2002), p. 65-66 , W.N. Rose, 1801-1877. Stedenbouw, civiele techniek en architectuur
922   Hoofdstuk: Diverity Illusions and Disillusions ¿ The case of the Dutch police force
P.J.M. Essed in: Diversity in work organizations (2002), p. 45-69
923   Hoofdstuk: The toilet: dignity, privacy and care of elderly people in Kwahu, Ghana
S. van der Geest in: Ageing in Africa : sociolinguistic and anthropological approaches (2002), p. 44-227
924   Hoofdstuk: Everyday Racism
P.J.M. Essed in: A Companion to race studies (2002), p. 202-216
925   Hoofdstuk: Kinderopvang: Opvoedingsmilieu tussen gezin en school.
L.W.C. Tavecchio in: Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. (2002), p. 137-153
926   Hoofdstuk: Ouderbelang of kindbelang?
L.W.C. Tavecchio in: De pedagogische balans in vraag en aanbod : kwaliteit versus capaciteit in de kinderopvang. (2002), p. 37-43
927   Artikel: Minority influence on focal and related attitudes
E. Gordijn, N.K. de Vries, C.K.W. de Dreu in: Personality and social psychology bulletin, Vol. 28 (2002), p. 1315-1326
928   Boekbespreking:
C. de Ruiter in: Diagnostiekwijzer, Vol. 5 (2002), p. 82-84 , Psychodiagnostiek en indicatiestelling
929   Hoofdstuk: De terbeschikkingstelling
C. de Ruiter in: Het recht van binnen: psychologie van het recht (2002), p. 991-1001
930   Hoofdstuk: Over toerekeningsvatbaarheid
C. de Ruiter, M. Hildebrand in: Het recht van binnen: psychologie van het recht (2002)