The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2002

921 tot 930 van 1315
1 ... 131 ... 261 ... 391 ... 521 ... 651 ... 781 ... 901   911   921   931   941 ... 1051 ... 1181 ... 1311

921   Hoofdstuk: The toilet: dignity, privacy and care of elderly people in Kwahu, Ghana
S. van der Geest in: Ageing in Africa : sociolinguistic and anthropological approaches (2002), p. 44-227
922   Hoofdstuk: Everyday Racism
P.J.M. Essed in: A Companion to race studies (2002), p. 202-216
923   Hoofdstuk: Kinderopvang: Opvoedingsmilieu tussen gezin en school.
L.W.C. Tavecchio in: Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. (2002), p. 137-153
924   Hoofdstuk: Ouderbelang of kindbelang?
L.W.C. Tavecchio in: De pedagogische balans in vraag en aanbod : kwaliteit versus capaciteit in de kinderopvang. (2002), p. 37-43
925   Artikel: Minority influence on focal and related attitudes
E. Gordijn, N.K. de Vries, C.K.W. de Dreu in: Personality and social psychology bulletin, Vol. 28 (2002), p. 1315-1326
926   Boekbespreking:
C. de Ruiter in: Diagnostiekwijzer, Vol. 5 (2002), p. 82-84 , Psychodiagnostiek en indicatiestelling
927   Hoofdstuk: De terbeschikkingstelling
C. de Ruiter in: Het recht van binnen: psychologie van het recht (2002), p. 991-1001
928   Hoofdstuk: Over toerekeningsvatbaarheid
C. de Ruiter, M. Hildebrand in: Het recht van binnen: psychologie van het recht (2002)
929   Rapport: Wonen in de ambitieuze stad. Stedelijke leefstijlen en woonmilieus in internationaal perspectief
M.M. Arnoldus, S. Musterd (2002)
930   Rapport: Wonen in de regionale kennisstad. Wonen in de ambitieuze stad - Verdieping.
M.M. Arnoldus, S. Musterd (2002)