The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2002

911 tot 920 van 1318
1 ... 131 ... 261 ... 391 ... 521 ... 651 ... 781 ... 891   901   911   921   931 ... 1051 ... 1181 ... 1311

911   Hoofdstuk: De ontwikkelingsgeografische traditie: van nuttige exotica, via ontwikkelingsvraagstukken naar globalisering
G.A. de Bruijne, A.J. Dietz, W. van Spengen in: Alles heeft zijn plaats. 125 Jaar Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam, 1877-2002 (2002), p. 191-212
912   Hoofdstuk: The provisioning of African cities, with Ouagadougou as a case study
A.J. Dietz, A.F.M. Zaal in: Realigning actors in an urbanizing world: Institutions and governance in an international perspective (2002), p. 265-286
913   Hoofdstuk: Gendered racisms in Diaspora locations. Opposition and the use of eyewitness testimonies in global struggles
P.J.M. Essed in: Black women, globalization and economic justice. Studies from Africa and the African diaspora (2002), p. 207-225
914   Rapport: A comparative report on social exclusion and integration in neighbourhoods in 11 cities in 6 European countries
S. Musterd, A. Murie (2002)
915   Rapport: The spatial dimensions of urban social exclusion and integration: final report
S. Musterd, A. Murie (2002)
916   Rapport: De nieuwe Amsterdamse kernvoorraad: woonmilieus in de creatieve culturele kennisstad
S. Musterd (2002)
917   Rapport: Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding
M.B. Aalbers, M.C. Deurloo, S. Musterd, M.A.W. van der Oord, J. Slot (2002)
918   Hoofdstuk: Onderwijs en ongelijkheid: opdracht of berusting.
G.W. Meijnen in: Het democratisch tekort : tekortkomingen en remedies (2002), p. 145-163
919  download 5142 Inaugurele rede: Van opvang naar opvoeding : de emancipatie van een uniek opvoedingsmilieu.
L.W.C. Tavecchio (2002), p. 40
920   Boekbespreking: Hetty Berens: W.N. Rose, 1801-1877. Stedenbouw, civiele techniek en architectuur.
L.A. de Klerk in: Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, Vol. 83 (2002), p. 65-66 , W.N. Rose, 1801-1877. Stedenbouw, civiele techniek en architectuur