The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2002

911 tot 920 van 1315
1 ... 131 ... 261 ... 391 ... 521 ... 651 ... 781 ... 891   901   911   921   931 ... 1051 ... 1181 ... 1311

911   Hoofdstuk: The provisioning of African cities, with Ouagadougou as a case study
A.J. Dietz, A.F.M. Zaal in: Realigning actors in an urbanizing world: Institutions and governance in an international perspective (2002), p. 265-286
912   Hoofdstuk: Gendered racisms in Diaspora locations. Opposition and the use of eyewitness testimonies in global struggles
P.J.M. Essed in: Black women, globalization and economic justice. Studies from Africa and the African diaspora (2002), p. 207-225
913   Rapport: A comparative report on social exclusion and integration in neighbourhoods in 11 cities in 6 European countries
S. Musterd, A. Murie (2002)
914   Rapport: The spatial dimensions of urban social exclusion and integration: final report
S. Musterd, A. Murie (2002)
915   Rapport: De nieuwe Amsterdamse kernvoorraad: woonmilieus in de creatieve culturele kennisstad
S. Musterd (2002)
916   Rapport: Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding
M.B. Aalbers, M.C. Deurloo, S. Musterd, M.A.W. van der Oord, J. Slot (2002)
917   Hoofdstuk: Onderwijs en ongelijkheid: opdracht of berusting.
G.W. Meijnen in: Het democratisch tekort : tekortkomingen en remedies (2002), p. 145-163
918  download 5142 Inaugurele rede: Van opvang naar opvoeding : de emancipatie van een uniek opvoedingsmilieu.
L.W.C. Tavecchio (2002), p. 40
919   Boekbespreking: Hetty Berens: W.N. Rose, 1801-1877. Stedenbouw, civiele techniek en architectuur.
L.A. de Klerk in: Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, Vol. 83 (2002), p. 65-66 , W.N. Rose, 1801-1877. Stedenbouw, civiele techniek en architectuur
920   Hoofdstuk: Diverity Illusions and Disillusions ¿ The case of the Dutch police force
P.J.M. Essed in: Diversity in work organizations (2002), p. 45-69