The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2002

401 tot 410 van 1315
1 ... 131 ... 261 ... 381   391   401   411   421 ... 521 ... 651 ... 781 ... 911 ... 1051 ... 1181 ... 1311

401   Artikel: Artikel 23 kan nog lang mee
M.G. van Riessen in: Didaktief & School, Vol. september (2002), p. 16-
402   Artikel: Lessen in samenwerking
M.G. van Riessen in: Didaktief & School, Vol. april (2002), p. 24-27
403   Boekbespreking: Fusieschool is onwettig
M.G. van Riessen in: Didaktief & School, Vol. oktober (2002), p. 23- , De samenwerkingsschool: conflicterende convergentie
404   Hoofdstuk: Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990. Verzuiling, polarisatie en herwonnen consensus
M.G. van Riessen, D. van Straaten, D. Verkuil in: Eindexamenkatern vwo, werkboek. (2002)
405   Hoofdstuk: Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990. Verzuiling, polarisatie en herwonnen consensus
M.G. van Riessen, D. van Straaten, D. Verkuil in: Eindexamenkatern havo, werkboek. (2002)
406   Hoofdstuk: Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990. Verzuiling, polarisatie en herwonnen consensus
M.G. van Riessen, D. Verkuil in: Examenkatern vwo. (2002)
407   Hoofdstuk: 'A Pro-Poor Development Project in Rural Pakistan: An Academic Analysis and a Non-Intervention'
G.C.M. Lieten, J.C. Breman in: Conflict in a Globalising World. Studies in Honour of Peter Kloos. (2002)
408   Boek: Power, Politics and Rural Development. Essays on India.
G.C.M. Lieten (2002)
409   Artikel: Vorlaufiges zur transkontinentalen Arbeitergeschichte
M.M. van der Linden in: Geschichte und Gesellschaft (2002)
410   Hoofdstuk: Conclusion
M.M. van der Linden in: Rebellious Families. Household Strategies and Collective Action in the Nineteenth and Twentieth Centuries (2002)