The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2002

371 tot 380 van 1319
1 ... 131 ... 261 ... 351   361   371   381   391 ... 521 ... 651 ... 791 ... 921 ... 1051 ... 1181 ... 1311

371   Artikel: 'Child Labour in India. Disentangling Essence and Solution'
G.C.M. Lieten in: Economical and Political Weekly (2002)
372   Rapport: Wijken voor bewoners. Assed-Based Community Development in Nederland
J.W. Duyvendak, J. Foolen, M. Davelaar, A. Raspe, A. Sprinkhuizen, E. Tonkens, J. de Wild (2002)
373   Boek: In de fuik. Turken en Marokkanen in de WAO
J.W. Duyvendak, E. Snel, M. Stavenuiter (2002)
374   Boek: Vrijetijdsbesteding van jonge Turken en Marokkanen in de openbare stedelijke ruimte
J.W. Duyvendak, N. Boonstra, C. Keune, A. Overgaag, E. Snel (2002)
375   Rapport: Steden en regio. Sociale Agenda, een verkenning van thema?s voor een regionale sociale agenda
J.W. Duyvendak, M. Davelaar, S. ter Woerds (2002)
376   Artikel: Er zit muziek in moza├»ek
J.W. Duyvendak in: Forum (2002)
377   Artikel: Landelijke olympiade, bijdragen aan de samenleving: het eindverslag
J.W. Duyvendak, N. Boonstra, F.J. Noordhoff in: MO Samenlevingsopbouw (2002)
378   Artikel: Met gevoel voor de tijdgeest
J.W. Duyvendak in: Tijdschrift voor de Sociale Sector, Vol. 56 (2002)
379   Artikel: Een ongemakkelijke pacificatie. Professionele verlegenheid bij verscherpte verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen
J.W. Duyvendak, M. Spierts in: Tijdschrift voor de Sociale Sector, Vol. 56 (2002)
380   Artikel: Rotterdam, een open stad
J.W. Duyvendak in: Tijdschrift voor de Sociale Sector, Vol. 56 (2002)