The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2002

371 tot 380 van 1315
1 ... 131 ... 261 ... 351   361   371   381   391 ... 521 ... 651 ... 781 ... 911 ... 1051 ... 1181 ... 1311

371   Rapport: Wijken voor bewoners. Assed-Based Community Development in Nederland
J.W. Duyvendak, J. Foolen, M. Davelaar, A. Raspe, A. Sprinkhuizen, E. Tonkens, J. de Wild (2002)
372   Boek: In de fuik. Turken en Marokkanen in de WAO
J.W. Duyvendak, E. Snel, M. Stavenuiter (2002)
373   Boek: Vrijetijdsbesteding van jonge Turken en Marokkanen in de openbare stedelijke ruimte
J.W. Duyvendak, N. Boonstra, C. Keune, A. Overgaag, E. Snel (2002)
374   Rapport: Steden en regio. Sociale Agenda, een verkenning van thema?s voor een regionale sociale agenda
J.W. Duyvendak, M. Davelaar, S. ter Woerds (2002)
375   Artikel: Er zit muziek in moza├»ek
J.W. Duyvendak in: Forum (2002)
376   Artikel: Landelijke olympiade, bijdragen aan de samenleving: het eindverslag
J.W. Duyvendak, N. Boonstra, F.J. Noordhoff in: MO Samenlevingsopbouw (2002)
377   Artikel: Met gevoel voor de tijdgeest
J.W. Duyvendak in: Tijdschrift voor de Sociale Sector, Vol. 56 (2002)
378   Artikel: Een ongemakkelijke pacificatie. Professionele verlegenheid bij verscherpte verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen
J.W. Duyvendak, M. Spierts in: Tijdschrift voor de Sociale Sector, Vol. 56 (2002)
379   Artikel: Rotterdam, een open stad
J.W. Duyvendak in: Tijdschrift voor de Sociale Sector, Vol. 56 (2002)
380   Artikel: Buigen voor burgers. Opbouwwerk en maatschappelijk werk verliezen sociale context uit het oog
J.W. Duyvendak in: Tijdschrift voor de Sociale Sector, Vol. 56 (2002)