The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2002

241 tot 250 van 1319
1 ... 131 ... 221   231   241   251   261 ... 391 ... 521 ... 651 ... 791 ... 921 ... 1051 ... 1181 ... 1311

241   Rapport: Onderzoek naar de pedagogische functie van het onderwijs op klas- en schoolniveau
W.M.M.H. Veugelers, S. Miedema, A. Zwaans, G. ten Dam, C. Klaassen, Y. Leeman, W. Meijnen, P. Sleegers (2002), p. 58
242   Artikel: A framework for ML estimation of parameters of (mixtures of ) common reaction time distributions given optional truncation or censoring
P.C.M. Molenaar, C.V. Dolan, H.L.J. van der Maas in: Behavior Research Methods, Instruments and Computers, Vol. 34 (2002), p. 304-323
243   Artikel: Stochastic catastrophe analysis of switches in the perception of apparent motion.
A. Ploeger, H.L.J. van der Maas, P.A.I. Hartelman in: Psychonomic Bulletin and Review, Vol. 9 (2002), p. 26-42
244   Rapport: Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands
G. Engbersen, E. Snel, J. van der Boom, E. Heyl (2002)
245   Rapport: Armoede in Amsterdam-Noord, Rotterdam
G. Engbersen, A. Ypeij, E. Snel (2002)
246   Rapport: Armoede, migranten en informaliteit in Rotterdam-Delfshaven
G. Engbersen, R. Staring, A. Ypeij (2002)
247   Rapport: Nieuwe vangnetten in de samenleving. Over problemen en dilemma?s in de opvang van kwetsbare groepen
G. Engbersen, K. Rusinovic (2002)
248   Hoofdstuk: Burgerschap; Sociaal kapitaal; Sociale uitsluiting
G. Engbersen in: Open deuren: sleutelwoorden van lokaal siociaal beleid (2002)
249   Rapport: Sociaal investeren in de sociale infrastructuur
G. Engbersen, A. Ypeij (2002)
250   Artikel: Een dag uit het leven van zes illegalen
G. Engbersen in: Justitie Magazine, Vol. 1 (2002)