The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2002

121 tot 130 van 1319
1 ... 101   111   121   131   141 ... 261 ... 391 ... 521 ... 651 ... 791 ... 921 ... 1051 ... 1181 ... 1311

121   Rapport: Naar een nieuwe verhouding? Over de noodzaak en mogelijkheid tot aanpassing van het Nederlands model van arbeidsverhoudingen
J. Visser, P.F. van der Heijden, M.J.S.M. van der Meer (2002)
122  download 509863 Rapport: Report of the High Level Group on industrial relations and change in the European Union
M.J. Rodrigues, M. Biagi, J. Gandois, R. Hornung-Draus, M. Lado, P. O'Donovan, I. Ohlsson, D. Paraskevas, J. Visser, J.M. Zufiaur (2002), p. 50
123   Rapport: Dutch Experiences with the European Employment Strategy
J. Visser, H.A. Keuzenkamp, M.J.S.M. van der Meer, J. van Seters, M. Zijl (2002)
124   Rapport: The risks of success : Irish industrial relations in a European context
J. Visser (2002)
125   Boek: `Pattern persistence in European union organisation?
J. Visser, D. Checchi (2002)
126   Rapport: Variations and trends in unionisation and collective bargaining in 103 countries
J. Visser (2002)
127   Boekredactie: Violence and vengeance: discontent and conflict in New Order Indonesia
F. Hüsken, H. de Jonge (2002), p. 163
128   Rapport: The Max Planck Institute of Social Anthropology at Halle (Germany). An Assessment
F.A.M. Husken (2002)
129   Artikel: The night-soil collector: Bucket latrines in Ghana
S. van der Geest in: Postcolonial Studies, Vol. 5 (2002), p. 197-206
130   Hoofdstuk: Conclusion
R. Reis, S. van der Geest in: Ethnocentrism: Reflections in medical anthropology (2002), p. 137-142