The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2001

671 tot 680 van 1390
1 ... 131 ... 271 ... 411 ... 551 ... 651   661   671   681   691 ... 831 ... 971 ... 1111 ... 1251 ... 1381

671   Boekredactie: Child Labour. Policy Options
G.C.M. Lieten, B. White (2001)
672   Artikel: 'Development Priorities, Post-Modernist Assumptions and Pre-modernist Aspirations'
G.C.M. Lieten in: Asian Journal of Social Science, Vol. 29 (2001)
673   Artikel: 'Decentralisation in India: Learning from Old and New Histories.'
G.C.M. Lieten in: Cahiers du GEMDEV, Vol. 27 (2001)
674   Artikel: 'Kinderarbeid in India. Stigmatisering en Verhulling'
G.C.M. Lieten in: Brood & rozen: tijdschrift voor de geschiedenis van sociale bewegingen (2001)
675   Artikel: 'Denken over Ontwikkeling. Modernisme en postmodernisme
G.C.M. Lieten in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, Vol. 28 (2001)
676   Hoofdstuk: Children, Work and Education. Perspectives on Policy
G.C.M. Lieten, B. White in: Lieten and White: Child Labour. Policy Options. (2001)
677   Hoofdstuk: La "governance" della comunicazioneglobale.
C.J. Hamelink in: Comunicazione globale (2001), p. 143-179
678   Boek: Stitching time and space. Immigrant contractors in the Amsterdam rag trade
J.C. Rath, S.E.P. Raes, M.E.P. Dreef, A. Kumcu, A. Zorlu (2001), 24 p.
679   Boek: En meestal zijn het Turken. Arbeid in de Amsterdamse loonconfectie-industrie
F.M.R. Reil, T. Korver (2001), 106 p.
680  download 178635 Rapport: Tussen toko en topzaak. Allochtoon ondernemerschap in de detailhandel en de betekenis van herkomstachtergronden
O.A. Choenni (2001)