The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2001

411 tot 420 van 1390
1 ... 131 ... 271 ... 391   401   411   421   431 ... 551 ... 691 ... 831 ... 971 ... 1111 ... 1251 ... 1381

411   Artikel: Euthanasie en jarisme: worden ouderen die willen sterven gediscrimineerd?
A. Niekamp, S. van der Geest in: Huisarts en Wetenschap, Vol. 44 (2001), p. 148-152
412   Hoofdstuk: Toilets, privacy and perceptions of dirt in Kwahu-Tafo
S. van der Geest in: Toilets and sanitation in Ghana : an urgent matter (2001), p. 5-11
413   Rapport: Involving traditional birth attendants in the prevention of unwanted pregnancy, unsafe abortion, sexually transmitted diseases and HIV/AIDS
W. Koster (2001)
414   Rapport: AKTIV und seine USPs: Eine qualitative und quantitative Inhaltsanalyse von AKTIV und vergleichbaren Medienangebote.
K. Schoenbach (2001)
415   Rapport: De attractie van boek en computerspel: een onderzoek onder scholieren.
S. Tellegen (2001)
416   Rapport: Leesgedrag van VMBO leerlingen.
S. Tellegen (2001)
417   Rapport: Srebrenica en de journalistiek: Achtergronden en invloed van de berichtgeving over het conflict in voormalig Joegoslavie in de periode 1991-1995. Een onderzoek naar opvattingen en werkwijze van Nederlandse journalisten.
J. Wieten (2001)
418   Artikel: Multi-identifications and transformations: Reaching beyond racial and ethnic reductionisms
P.J.M. Essed in: Social Identities, Vol. 7 (2001), p. 493-509
419   Artikel: Reproductive health services in refugee situations, lessons beyond ICPD
C. Harris, I. Smyth in: Gender and Development, Vol. 9 (2001), p. 10-21
420   Artikel: Upon closer acquintance. The impact of direct contact with refugees on Dutch hosts
M.E.A. Hollands in: Journal of Refugee Studies, Vol. 14 (2001)