The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2001

31 tot 40 van 1390
1   11   21   31   41   51 ... 131 ... 271 ... 411 ... 551 ... 691 ... 831 ... 971 ... 1111 ... 1251 ... 1381

31   Artikel: Similarity as a source of differentiation: The role of group identification.
J. Jetten, R. Spears, A.S.R. Manstead in: European Journal of Social Psychology, Vol. 31 (2001), p. 621-640
32   Artikel: The regions in Brussels: subnational actors in the supranational arena
V.D. Mamadouh in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 92 (2001), p. 478-487
33   Artikel: State territoriality and beyond: an introduction
V.D. Mamadouh, H. Knippenberg in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 92 (2001), p. 391-393
34   Rapport: Wonen in gezondheid : bedreiging en kans voor Afrika, Azië en Latijns-Amerika
M.A. Hordijk (2001)
35  download 14921 Rapport: Social networks and the dynamics of soil and water conservation in the Sahel
V. Mazzucato, D. Niemeijer, L. Stroosnijder (2001)
36  download 14922 Rapport: Overestimating land degradation, underestimating farmers in the Sahel
V. Mazzucato, D. Niemeijer (2001)
37   Artikel: Euthanasie en jarisme: Worden ouderen die willen sterven gediscrimineerd?
S. van der Geest, A. Niekamp in: Huisarts en Wetenschap (2001)
38   Hoofdstuk: De bijdrage van doeloriëntaties, sociale vergelijking en eigen competentie aan sportprestaties.
A.J. Vrugt, F.J. Oort, A. de Goeij, L. Heijink in: Sociale psychologie en haar toepassingen (2001), p. 101-118
39   Artikel: De relatie tussen doeloriëntaties en prestaties in de vakken anatomie en turnen.
A.J. Vrugt, F.J. Oort, C. Deen in: Pedagogische Studiën: Tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde, Vol. 78 (2001), p. 271-281
40   Hoofdstuk: Fulbe women's livelihood in the Borgu region of Benin
L.J. de Haan, T. Djedjebi in: Kinship structures and enterprising actors : anthropological essays on development : liber amicorum Jan H.B. den Ouden (2001), p. 225-236