The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2001

1091 tot 1100 van 1390
1 ... 131 ... 271 ... 411 ... 551 ... 691 ... 831 ... 971 ... 1071   1081   1091   1101   1111 ... 1251 ... 1381

1091   Rapport: Nieuwe arrangementen en innovatieve sturingsopties in het kustzonebeleid.
M.A. Hajer, J.P.M. van Tatenhove (2001)
1092   Rapport: Paying in the Polder. Urban Road Pricing and Dutch Cultures of Deliberation.
M.A. Hajer, P. Peters (2001)
1093   Rapport: The dynamics of European nature policy: the intermingling of front stage and back stage in 2030.
M.A. Hajer, D. Liefferink, J.P.M. van Tatenhove (2001)
1094   Rapport: The elusive community : problems and opportunities for the application of the New Forest Law (1994) in the east province of Cameroon
P.L. Geschiere (2001)
1095   Rapport: Autochthony versus Citizenship - Variable Effects of Political Liberalization in Cameroon
P.L. Geschiere, F. Nyamnjoh, A. Socpa (2001)
1096   Rapport: Tussen roeping en beroep. Verslag van een verkennend onderzoek naar de (on)aantrekkelijkheid van een loopbaan in wetenschappelijk onderzoek
E. de Gier, J. Evers, P. de Jong, L. Sterckx (2001)
1097   Artikel: Bilderdijk en het moderne onderzoek naar godsdienst
P.T. van Rooden in: Het Bilderdijk-museum (2001), p. 7-11
1098   Artikel: "Voor het Eerst Komt Indiase Volk met Hulp"
M.A.F. Rutten in: Trouw (2001)
1099   Artikel: "Jan Breman: Armoede is Onlosmakelijk Verbonden met Mondialisering"
M.A.F. Rutten, T.V. Blokland - Potters in: Facta, Vol. 9 (2001)
1100   Artikel: "Desinteresse voor Gujarat is Tragisch"
M.A.F. Rutten in: Het Parool (2001)