The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2001

1081 tot 1090 van 1390
1 ... 131 ... 271 ... 411 ... 551 ... 691 ... 831 ... 971 ... 1061   1071   1081   1091   1101   1111 ... 1251 ... 1381

1081   Boek: The labouring poor in India; patterns of exploitation and exclusion.
J.C. Breman (2001), 343 p.
1082   Rapport: The dynamics of European nature policy: the intermingling of front stage and back stage in 2030. Essay in opdracht van Alterra, in het kader van de tweede Natuurverkenning
J.P.M. van Tatenhove, D. Liefferink, M.A. Hajer (2001)
1083   Rapport: Implementatie van Europees natuurbeleid in Nederland, werkdocument 2001/03 in de reeks 'Planbureau werk in uitvoering'
J.P.M. van Tatenhove, M. van Zouwen (2001)
1084   Rapport: Nieuwe arrangementen en innovatieve sturingsopties in het kustzonebeleid. Essay.
J.P.M. van Tatenhove, M.A. Hajer (2001)
1085   Hoofdstuk: Dangerous Creatures and the Enchantment of Modern Life
H.U.E. Thoden van Velzen, I. van Wetering in: Powers of Good and Evil: Moralities, Commodities and Popular Belief (2001)
1086  download 339064 Inaugurele rede: States, markets, and governance: Private interests, the public good, and the democratic process
G.R.D. Underhill (2001), p. 37
1087   Rapport: Centralisation, Coordination, and Coverage New indicators and new data on the development of collective bargaining in Europe
J. Visser (2001)
1088   Boek: Learning Ahead of Failure
J. Visser, A.C. Hemerijck (2001)
1089   Artikel: 'De wave is begonnen' over hoorcolleges.
A. de Swaan in: NRC Handelsblad (2001)
1090   Artikel: 'Europeanen redden zich prima'
A. de Swaan in: De Volkskrant (2001)