The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2000

901 tot 910 van 1120
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 671 ... 781 ... 881   891   901   911   921 ... 1001 ... 1111

901   Boek: De eenwording van Nederland: schaalvergroting en integratie sinds 1800
H. Knippenberg, B.C. de Pater (2000)
902   Artikel: Wohneigentum im Lebenslauf: Kohortendynamik, Familiengründung und sozioökonomische Ressourcen
M. Wagner, C.H. Mulder in: Zeitschrift für Soziologie, Vol. 29 (2000), p. 44-59
903   Hoofdstuk: Op weg naar een gepolariseerde arbeidsmarkt?
P.T. de Beer in: De Nederlandse arbeidsmarktdag 2000 : alleen kennis werkt? : de arbeidsmarkt van de toekomst : bijdragen aan de Nederlandse arbeidsmarktdag 2000, gehouden op vrijdag 14 april 2000 in het MECC, Maastricht (2000), p. 29-43
904   Artikel: Kosten en baten van het arbeidsmarktbeleid
P.T. de Beer in: Openbare uitgaven, Vol. 32 (2000), p. 286-300
905   Hoofdstuk: In search of the double-edged sword
P.T. de Beer in: Basic income on the agenda : policy objectives and political chances (2000), p. 41-52
906   Hoofdstuk: Wie wirksam ist die Poldermedizin?
P.T. de Beer in: F|r ein neues arbeidsmarktpolitisches Leitbild in Deutschland (2000), p. 67-78
907   Artikel: De deeltijdbaan als smeerolie
P.T. de Beer in: Economisch statistische berichten, Vol. 85 (2000), p. 904-906
908   Hoofdstuk: Banengroei en hardnekkige armoede
P.T. de Beer in: Amsterdam (2000), p. 179-211
909   Artikel: Die Deutschen haben Probleme, und uns geht es gut ... Arbeits- und Zivilgesellschaft in den Niederlanden
P.T. de Beer, P. Dekker in: Berliner Debatte Initial, Vol. 11 (2000), p. 27-40
910   Boek: De maat van de verzorgingsstaat : inrichting en werking van het sociaal-economisch bestel in elf westerse landen
P.T. de Beer, J.M. Wildeboer Schut, J.C. Vrooman (2000), 164 p.