The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2000

681 tot 690 van 1120
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 661   671   681   691   701 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1111

681   Hoofdstuk: Polynucleated urban regions in Europe - The example of the Randstad
M.A. Bontje, E. Pel in: Lowlands in high perspective; Marshlands, mainports and more... report of the XI EGEA Conference (2000), p. 169-172
682   Hoofdstuk: Research on tripmaking: What is the definition? The relevance of a spatial-energetic point of view
A.M.L. van Diepen in: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2000: Wie betaalt bepaalt (2000)
683   Artikel: De aantrekkingskracht van een eilandwoning
M.A. Bontje in: Agora, Vol. 16 (2000), p. 9-11
684   Artikel: Een planningsvisie voor Berlijn en Brandenburg
M.A. Bontje in: Agora, Vol. 16 (2000), p. 12-14
685   Artikel: Op zoek naar de inhoud van de Vijfde Nota
M.A. Bontje in: Agora, Vol. 16 (2000), p. 28-29
686   Artikel: Begeleid zwerven
P.L.L.H. Deben in: De Aanpak, Vol. 55 (2000), p. 6-7
687   Artikel: Van woningopzichteres tot buurtbeheerder. Van woonbeschaving tot leefbaarheid
P.L.L.H. Deben in: Wonen. Woning. Wet. Wij wonen, 100 jaar woningwet (2000), p. 81-109
688   Artikel: Stadspark onder druk: van groene oase tot activiteitencentrum
P.L.L.H. Deben, P.C.G. Rings in: Openbaar Bestuur, Vol. 10 (2000), p. 6-9
689   Hoofdstuk: Contributions to
M.C. Deurloo in: Strijd om de ruimte in kaart, catalogus (2000)
690   Artikel: Hoogbouw als woonvorm
R. van Engelsdorp Gastelaars in: Nieuwsbrief Hoogbouw (2000), p. 16-41