The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2000

661 tot 670 van 1121
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 641   651   661   671   681 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1121

661   Artikel: Bay area model versus status quo; De uitkomsten van twee instutionele structuren vergeleken via een spelsimulatie
W.M. de Jong, I. Mayer in: B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, Vol. 27 (2000), p. 129-142
662   Artikel: Ordening en sturing (interventie jaarvergadering)
W.G.M. Salet in: Bouwrecht : Documentatieblad voor Rechtspraak en Literatuur op het Stuk van Bouwrecht, Vol. 2000 (2000), p. 297-299
663   Artikel: Drie essays op de korrel
J. van der Schaar in: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting (2000), p. 21-25
664   Artikel: Vakdepartementen vrezen het EROP: Ongewild in Den Haag
B. Waterhout, W.A.M. Zonneveld in: Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, Vol. 81 (2000), p. 7-12
665   Artikel: Het groene poldermodel in perspectief
J. Weggeman, W.M. de Jong in: Beleidswetenschap, Vol. 14 (2000), p. 7-12
666   Hoofdstuk: WWW.eur.nl: The Netherlands in a global world
D.M. D'hondt, W.A.M. Zonneveld in: Spatial Perspectives in Europe; Spatial Reconnaissances 1999 (2000), p. 110-161
667   Hoofdstuk: The committee on spatial development: Formulating a spatial perspective in an institutional vacuum
A.K.F. Faludi, W.A.M. Zonneveld, B. Waterhout in: Committee Governance in the European Union (2000), p. 115-131
668   Hoofdstuk: Immigrant entrepeneurship and the institutional context: a theoretical exploration
R.C. Kloosterman in: Immigrant business: the economic, politico-institutional and social environment (2000), p. 115-131
669   Hoofdstuk: Room to manoeuvre; governance, the pos-industrial economy and housing provision in Rotterdam
R.C. Kloosterman, F. Dieleman in: The social sustainability of cities: deversity and the management of change (2000), p. 175-201
670   Hoofdstuk: Nieuwe stadsbewoners en het stadsbestuur: van Provo tot Marokkaanse lieverdjes
V.D. Mamadouh in: Stad in spagaat, institutionele innovatie in het stadsbestuur (2000), p. 97-111