The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2000

201 tot 210 van 1121
1 ... 111 ... 181   191   201   211   221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 671 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1121

201   Artikel: Levensloop en kerkverlating: Een nieuwe en overkoepelende verklaring voor enkele empirische regelmatigheden.
A. Need, N.D. de Graaf, W.C. Ultee in: Mens en Maatschappij, Vol. 75 (2000), p. 229-257
202   Artikel: 'Een postindustriele klassenstructuur? Het klassenschema van Esping-Andersen toegepast op Nederland, Amsterdam en Rotterdam.'
B. Steijn, E. Snel, L. van der Laan in: De Sociologische Gids, Vol. 58 (2000), p. 77-94
203   Artikel: Zullen door werkloosheid bedreigde leden van de middenklasse toetreden tot een vakbond? Klasse, werkonzekerheid en vakbondslidmaatschap nader onderzocht.
B. Steijn in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Vol. 16 (2000), p. 136-146
204   Artikel: ICT en organisatieverandering
B. Steijn in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 85 (2000)
205   Artikel: 'Evolutionaire en ecologische organisatietheorieen. Een toepassing op ontwikkelingen in de vakbeweging.'
J. Visser in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, Vol. 27 (2000)
206   Artikel: 'Het economisch welzijn is een cultuurgoed'. Over het werk van de katholieke econoom M.J.H. Cobbenhagen (1893-1954) en zijn voorzitterschap van de Nederlandse Sociologische Vereniging.
A.S. Wilts in: Mens en Maatschappij, Vol. 75 (2000), p. 276-328
207   Hoofdstuk: 'Development priorities. Views from below'
G.C.M. Lieten in: Dynamics of Rural Development in Northern India (2000)
208   Hoofdstuk: El fin del eurocentrismo y el futuro de la historia del trabajo: o por que debemos y podemos reconceptualizar la clase obrera.
M.M. van der Linden in: Cultura social y politica en el mundo del trabajo (2000), p. 301-322
209   Hoofdstuk: Faces of the Nation on Postage Stamps
O.D. van den Muijzenberg in: Old Ties and New Solidarities; Studies on Philippine Communities (2000), p. 269-299
210   Hoofdstuk: Losing Faith: is Britain alone?
A. Need, N.D. de Graaf in: British Social Attitudes: the 17th Report: Focussing on Diversity. (2000), p. 119-136