The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2000

1021 tot 1030 van 1120
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 671 ... 781 ... 891 ... 1001   1011   1021   1031   1041 ... 1111

1021   Hoofdstuk: Strategies of reclaiming delinquent youth.
J.M.A. Hermanns, H. van der Stege in: Child and juvenile delinquency. Strategies of prevention and intervention in Germany and the Netherlands. (2000)
1022   Artikel: Delinquentie, risicogedrag en gezondheidsuitkomsten
M. Junger, A. van der Laan in: Modus, Vol. 8 (2000), p. 20-23
1023   Hoofdstuk: Ambivalentie en informatieintegratie
F. van Harreveld, J. van der Pligt, N.K. de Vries in: Fundamentele sociale psychologie. Dl. 14 (2000), p. 143-150
1024   Rapport: Synthesis Report of the evaluation of Dutch development cooperation in the area of health, nutrition and population
A.P. Hardon (2000)
1025  download 11327 Inaugurele rede: Sign of the times: de popsong als volkslied van de globalisering
R.W. Boomkens (2000), p. 36
1026  download 11363 Inaugurele rede: Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang
J.M.A. Riksen Walraven (2000), p. 34
1027  download 11105 Inaugurele rede: Een nieuw perspectief: herziening beleid, onderwijs, communicatie, maslowpyramide dringend nodig
D. Pinto (2000), p. 50
1028  download 11123 Inaugurele rede: In deze verwarrende tijd: een terugblik en vooruitblik op de postmoderniteit
N.A. Wilterdink (2000), p. 30
1029  download 11164 Inaugurele rede: Lopen over water: over dynamiek van organiseren, vernieuwen en leren
J.J. Boonstra (2000), p. 50
1030   Hoofdstuk: Afrika's internationale relaties
A.J. Dietz, J. Houtkamp in: Tropisch Afrika (2000), p. 197-219