The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1999

981 tot 990 van 1139
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 911 ... 961   971   981   991   1001 ... 1021 ... 1131

981   Rapport: Kaya Region Study. Climate Change, development policies, land use change and pathways in the Kaya region of Burkina Faso
M. Breusers (1999)
982   Rapport: Land use, productivity and degradation in West Africa, the natural environment and society under conditions of climate change in South Mali
M. Brons, A.F.M. Zaal (1999)
983   Rapport: L'effet du changement climatique sur la disponibilite en eau, l'agriculture et la securitealimentaire dans la cellule de Dori
A. Diallo (1999)
984   Rapport: NOVIB's best practices
A.J. Dietz, P. Hoebink (1999)
985   Rapport: Balansstudie Programma-evaluaties. Thematische deelstudie: Duurzaam landgebruik, Rapport aan Stuurgroep Effectrapportage-Programma-Evaluatie
A.J. Dietz (1999)
986   Rapport: Coping with climate change in dryland Ghana: the case of Bolgatanga
A.J. Dietz, D. Millar (1999)
987   Artikel: City Template: Tel-Aviv-Yaf'
M.A. Alexander in: UNESCO Courier (1999)
988  download 487560 Proefschrift: Een zoektocht naar de aard van man-vrouw relaties onder Surinaamse slaven: De suikerplantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapido en La Jalousie in de periode voorafgaande aan de emancipatie
H.A.M. Everaert (1999), p. 223
989   Hoofdstuk: Publiciteit als omgevingsfactor
O. Scholten in: Jaarboek Onderzoek Communicatiemanagement (1999), p. 15-38
990   Artikel: Eine Illusion: Das hyperaktive Publikum (An illusion: The hyperactive audience)
K. Schoenbach in: Die politische Meinung: Monatschrift zu Fragen der Zeit, Vol. 44 (1999), p. 53-57