The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1999

981 tot 990 van 1138
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 901 ... 961   971   981   991   1001 ... 1021 ... 1131

981   Rapport: Dakar and Diourbel
L. Berghauser Pont (1999)
982   Rapport: Kaya Region Study. Climate Change, development policies, land use change and pathways in the Kaya region of Burkina Faso
M. Breusers (1999)
983   Rapport: Land use, productivity and degradation in West Africa, the natural environment and society under conditions of climate change in South Mali
M. Brons, A.F.M. Zaal (1999)
984   Rapport: L'effet du changement climatique sur la disponibilite en eau, l'agriculture et la securitealimentaire dans la cellule de Dori
A. Diallo (1999)
985   Rapport: NOVIB's best practices
A.J. Dietz, P. Hoebink (1999)
986   Rapport: Balansstudie Programma-evaluaties. Thematische deelstudie: Duurzaam landgebruik, Rapport aan Stuurgroep Effectrapportage-Programma-Evaluatie
A.J. Dietz (1999)
987   Rapport: Coping with climate change in dryland Ghana: the case of Bolgatanga
A.J. Dietz, D. Millar (1999)
988   Artikel: City Template: Tel-Aviv-Yaf'
M.A. Alexander in: UNESCO Courier (1999)
989  download 487560 Proefschrift: Een zoektocht naar de aard van man-vrouw relaties onder Surinaamse slaven: De suikerplantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapido en La Jalousie in de periode voorafgaande aan de emancipatie
H.A.M. Everaert (1999), p. 223
990   Hoofdstuk: Publiciteit als omgevingsfactor
O. Scholten in: Jaarboek Onderzoek Communicatiemanagement (1999), p. 15-38