The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1999

901 tot 910 van 1138
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 881   891   901   911   921 ... 1021 ... 1131

901   Hoofdstuk: essay
J.C. Breman in: Institutions and Inequalities; Essays in Honour of Andre Beteille (1999), p. 259-283
902   Hoofdstuk: The Persistence of Egocentrism and Ethnocentrism in Ideology and Sociology
J. Goudsblom in: Le condizioni ideologiche del nostro tempo (1999), p. 169-176
903   Hoofdstuk: 'Het Javaanse boerenbedrijf, 1900-1940'
P. Boomgaard in: NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis (1999), p. 173-185
904   Hoofdstuk: Industrial labour in post-colonial India I
J.C. Breman in: International Review of Social History (1999), p. 249-300
905   Hoofdstuk: Is there a "Village Vietnam" ? Vietnamese Village Studies Reviewed
J.G.G.M. Kleinen in: Vietnamese Villages in Transition. Background and Consequences of Reform Policies in Rural Vietnam (1999)
906   Hoofdstuk: The World of Industrial Labour: Conclussion
J.C. Breman in: The World of Industrial Labour (1999), p. 407-433
907   Hoofdstuk: Wider den gesellschaftlichen Ruckschritt. Die Bewegung fur inhaltliche Demokratie, 1947-1964
M.M. van der Linden in: Grenzgange: Deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts im Spiegel von Publizistik, Rechtsprechung und historischer Forschung (1999), p. *)-
908   Hoofdstuk: Institutions, Markets, Strategies and Labour Management in Dutch banks
J. Visser, P.J.J. Jongen in: From Tellers to Sellers. Industrial Relations and Human Resource Management in the Banking industry (1999), p. 171-203
909   Hoofdstuk: Nucleus and Plasma: Contract Farming and the Exercise of Power in Upland West Java
B.N.F. White in: Transforming the Indonesian Uplands: Marginality, Power and Production (1999), p. 231-256
910   Artikel: Rural Capitalists in India, Indonesia, and Malaysia; Three Cases, Two Debates, One Analysis?
M.A.F. Rutten in: Sojourn (Journal of Social Issues in Southeast Asia), Vol. 1 (1999), p. 57-97