The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1999

891 tot 900 van 1139
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 871   881   891   901   911 ... 1021 ... 1131

891   Artikel: Defining the Intolerable: Child Work, Global Standards and Cultural Relativism
B.N.F. White in: Childhood, Vol. 6 (1999), p. 133-144
892   Artikel: Schaduwboksen met de Chinese geschiedenis, bijdrage aan het zgn. Landes-debat,
L.M. Douw in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, Vol. 1 (1999), p. 72-78
893   Artikel: Sportsterren, media en chauvinisme
R. Stokvis in: Groniek : Historisch Tijdschrift, Vol. 144 (1999), p. 295-307
894   Artikel: Beleidsleren in de Nederlandse verzorgingsstaat
J. Visser, A.C. Hemerijck in: B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, Vol. 1 (1999), p. 13-26
895   Boek: Vakbeweging en flexibiliteit
J. Visser, C. van Rij (1999), 77 p.
896   Boek: Troyi Bodwip: Gramin Barma, Bangla o Dokkhin Bharote Punjibhobon O Daridryo
W. van Schendel (1999), 354 p.
897   Hoofdstuk: The Informal Sector of India's Economy: The State of the Art and the Art of the State
J.C. Breman in: South Asia under Economic Reforms (1999), p. 185-213
898   Hoofdstuk: The World of Industrial Labour: Introduction
J.C. Breman in: The World of Industrial Labour (1999), p. 1-43
899   Hoofdstuk: Labour and Landlessness in South- and Southeast Asia
J.C. Breman in: Disappearing Peasantries? Rural Labour in Africa,Asia and Latin America (1999)
900   Hoofdstuk: essay
J.C. Breman in: Institutions and Inequalities; Essays in Honour of Andre Beteille (1999), p. 259-283