The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1999

891 tot 900 van 1139
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 871   881   891   901   911 ... 1021 ... 1131

891   Artikel: When Institutions Matter - Union Growth and Decline in Western Europe, 1950-1995
J. Visser, B. Ebbinghaus in: European Sociological Review, Vol. 15 (1999)
892   Artikel: Defining the Intolerable: Child Work, Global Standards and Cultural Relativism
B.N.F. White in: Childhood, Vol. 6 (1999), p. 133-144
893   Artikel: Schaduwboksen met de Chinese geschiedenis, bijdrage aan het zgn. Landes-debat,
L.M. Douw in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, Vol. 1 (1999), p. 72-78
894   Artikel: Sportsterren, media en chauvinisme
R. Stokvis in: Groniek : Historisch Tijdschrift, Vol. 144 (1999), p. 295-307
895   Artikel: Beleidsleren in de Nederlandse verzorgingsstaat
J. Visser, A.C. Hemerijck in: B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, Vol. 1 (1999), p. 13-26
896   Boek: Vakbeweging en flexibiliteit
J. Visser, C. van Rij (1999), 77 p.
897   Boek: Troyi Bodwip: Gramin Barma, Bangla o Dokkhin Bharote Punjibhobon O Daridryo
W. van Schendel (1999), 354 p.
898   Hoofdstuk: The Informal Sector of India's Economy: The State of the Art and the Art of the State
J.C. Breman in: South Asia under Economic Reforms (1999), p. 185-213
899   Hoofdstuk: The World of Industrial Labour: Introduction
J.C. Breman in: The World of Industrial Labour (1999), p. 1-43
900   Hoofdstuk: Labour and Landlessness in South- and Southeast Asia
J.C. Breman in: Disappearing Peasantries? Rural Labour in Africa,Asia and Latin America (1999)